Sejm uchwalił ustawę o L-4 mundurowych

Sejm uchwalił ustawę o L-4 mundurowych 

Dzisiaj, tj. 24 stycznia Sejm uchwalił ustawę o L-4 mundurowych. Zmiany przepisów przewidują zrównanie zasad zwolnień lekarskich funkcjonariuszy z tymi, które obowiązują w systemie powszechnym. Teraz strażacy otrzymają 80, a nie jak to było dotychczas 100% uposażenia.

 

Funkcjonariusze PSP, którzy doznali wypadku na służbie lub choroba ma związek ze służbą otrzymają 100% uposażenia. Jednak, jeżeli strażak pójdzie na zwolnienie lekarskie z powodu choroby, która nie miała związku ze służbą otrzyma 80% uposażenia. W przypadku gdy choroba jest wynikiem działań o charakterze bohaterskim funkcjonariuszowi będzie przysługiwało pełne L-4.

Pieniądze, zaoszczędzone zostaną przekazane na nagrody. Nagrody zaś otrzymają funkcjonariusze, którzy wykonują zajęcia służbowe w zastępstwie chorych kolegów.

Strażak, który przebywając na L-4 będzie pracować zarobkowo lub wykorzystywać zwolnienie niezgodnie z jego celem, straci prawo do uposażenia za cały okres tego zwolnienia.

Jak informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na swojej stronie - „Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone w całości na nagrody w ramach funduszu nagród i zapomóg.”

Strażacki.pl

Czytaj również