Warszawa

SGSP – Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020

SGSP – Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020

W ubiegłą sobotę, tj. 28 września 2019 r. SGSP uroczyście zainaugurowała rok akademicki 2019/2020. Jest to kolejny etap pogłębiania wiedzy, rozwijania umiejętności i poszerzania horyzontów myślowych, a także realizowania przedsięwzięć, które ułatwią przyszłym absolwentom rozpoczęcie pracy i służby oraz kształtowanie kariery zawodowej.

Tradycyjnym elementem otwarcia roku akademickiego w SGSP było ceremonialne Ślubowanie strażaków w służbie kandydackiej. Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Głównemu PSP gen. brygadierowi Leszkowi Suskiemu przez dowódcę uroczystości – Pana mł. bryg. dr. inż. Tomasza Klimczaka.

Słowa ślubowania na studenta wypowiedziało 90 osób zakwalifikowanych na studia stacjonarne I-go stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, które ukończyły przeszkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz przedstawiciele osób zakwalifikowanych na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa oraz Bezpieczeństwo Wewnętrzne.

Strażacy w służbie kandydackiej mają za sobą trudny i długotrwały proces rekrutacyjny, nastawiony na wyselekcjonowanie najlepszych kandydatów, którzy w przyszłości zasilą szeregi oficerów PSP. Jak co roku, o przyjęciu decydujące znaczenie miały wyniki matur oraz – w przypadku strażaków w służbie kandydackiej – wyniki z egzaminu sprawnościowego. W kolejnym etapie postępowania kwalifikacyjnego przyjęci do służby kandydackiej musieli pomyślnie przejść niespełna dwumiesięczne szkolenie przygotowawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeprowadzone w warunkach poligonowych w Przeciwpożarowej Bazie Leśnej SGSP w Zamczysku Nowym. 

Foto/info: Mariola Główka, Biuro Rektora

Strażacki.pl

W ubiegłą sobotę, tj. 28 września 2019 r.


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Czytaj również