Słupca

Slupca - przedluzenie porozumienia o włączeniu do KSRG

Slupca - przedluzenie porozumienia o włączeniu do KSRG

2 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Słupcy odbyło się uroczyste podpisanie włączenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupcy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. Podpisanie porozumienia odbyło się w obecności Burmistrza Miasta Słupca Michała Pyrzyka, Komendanta Powiatowego PSP w Słupcy st.bryg. Rafała Chmiela, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Słupca Mirosławy Koziorowskiej. Ochotniczą Strażą Pożarną w Słupcy reprezentował Wiceprezes dh Piotr Rogowicz oraz Skarbnik dh Jan Rzeszewski.

OSP Słupca w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym jest już od 4 maja 2015 r. Podpisanie porozumienia było konieczne gdyż ważność poprzedniego wygasa z dniem 30 kwietnia 2020 r., stąd konieczne było odnowienie porozumienia.

Źródło: KW PSP w Poznaniu 

Strażacki.pl

2 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Mi

Czytaj również