WIEDZA

Sorbenty - podział i najważniejsze cechy

Sorbenty - podział i najważniejsze cechy

Sorbenty to materiały, które ze względu na swoją porowatą strukturę lub specyficzne właściwości chemiczne, są wykorzystywane do pochłaniania lub adsorbowania substancji. Sorbenty głównie są wykorzystywane  do pochłaniania substancji ropopochodnych, kwasów oraz zasad.

Mechanizmy działania
Wyróżnia się dwa mechanizmy, dzięki którym sorbenty wiążą inne substancje. Jest to:
- Adsorpcja
- Absorpcja

W przypadku adsorpcji dochodzi do zjawiska fizycznego, polegającego na przyczepianiu się cząsteczek substancji do powierzchni sorbentu za pomocą sił van der Waalsa bądź wiązań chemicznych.
Absorpcja natomiast wiąże się z wnikaniem cząsteczek w głąb materiału absorbującego.


Podział
Podstawowym podziałem sorbentów jest podział na sorbenty organiczne i nieorganiczne.

a) sorbenty organiczne — dzielą się na naturalne i syntetyczne
Najstarszymi, najtańszymi i najbardziej znanymi sorbentami naturalnymi są: siano, trociny lub torf.

Sorbentami organicznymi syntetycznymi są zmielone pianki poliuretanowe oraz sorbenty polipropylenowe. Charakteryzują się one bardzo wysoką chłonnością, przewyższającą chłonność sorbentów naturalnych. Przykładem sorbentu syntetycznego jest SORBENT STRAŻACKI RE-ABSORBENT OIL https://supron1.pl/sorbenty/1576-67999-sorbent-strazacki-re-absorbent-oil-cnbop.html#/831-pojemnosc-wiaderko_17_litrow

b) sorbenty nieorganiczne — to sorbenty uzyskiwane z materiału skalnego w wyniku właściwego rozdrobnienia i poddania obróbce termicznej, która ma służyć zwiększeniu powierzchni chłonnej sorbentu. Należą do nich np. maty szklane, wełna mineralna, pumeks, ziemia okrzemkowa.

Na co zwrócić uwagę?
Chłonność jest to podstawowy parametr, który powinniśmy wziąć pod uwagę wybierając sorbent. Im wyższa wartość chłonności, tym lepsza chłonność sorbentu co powoduje, że mniej sorbentu użyjemy do pochłonięcia danej substancji.

Bierność chemiczna — przed zastosowaniem sorbentu do danej substancji należy sprawdzić, czy nie reaguje on ze zbieraną substancją. Np. niektóre sorbenty reagują agresywnie po kontakcie z kwasami.

Hydrofobowość, czyli zdolność do nie wchłaniania wody a co za tym idzie, możliwość utrzymania się na powierzchni wody.

Świadectwo dopuszczenia CNBOP. Takie świadectwo musi posiadać sorbent, który będzie przeznaczony do wykorzystania przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

foto: KP PSP w Hrubieszowie

Strażacki.pl

Sorbenty to materiały, które z

Czytaj również