Kraków

Spotkanie Absolwentów I Rocznika Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie

Spotkanie Absolwentów I Rocznika Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie

60-ta Rocznica powstania Krakowskiej Szkoły Pożarniczej oraz 46 -ta Rocznica ukończenia Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie przez Absolwentów I Rocznika 1973 – 1975, okazały się być doskonałą okazją do ponownego spotkania absolwentów Szkoły po latach.

Na Zjazd zostali zaproszeni byli wychowawcy i wykładowcy Szkoły Chorążych Pożarnictwa: Jan Kielin, Andrzej Pozierak, Andrzej Jaskuła, Adam Banachowicz i Kazimierz Karczewski.

Spotkanie w dniu 25 sierpnia zainaugurowała Msza Święta w intencji zmarłych Absolwentów I Rocznika oraz byłych pracowników Szkoły Chorążych Pożarnictwa, którą koncelebrował Krajowy Kapelan Strażaków RP  st. bryg. dr Jan Krynicki oraz Ksiądz Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowej Hucie mgr Stanisław Puzyniak.

W dniu 26 sierpnia na auli kinowej Szkoły odbyło się spotkanie uczestników Zjazdu z Komendantem Szkoły mł. bryg. mgr inż. Markiem Chwałą, który przedstawił obecną działalność dydaktyczno - wychowawczą i operacyjną placówki oraz zapoznał zebranych z zamierzeniami na dalsze lata. Na koniec spotkania Komendant Szkoły złożył Absolwentom życzenia i wręczył symbolizujące Szkołę upominki.

W dalszej części pobytu nastąpiło zwiedzanie pomieszczeń szkolnych, zapoznanie ze sprzętem Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej oraz wyposażeniem hali sportowej. Oprowadzającym po obiekcie i udzielającym wszelkich informacji był st. kpt. Piotr Nowak.

Absolwenci mieli także okazję powrócić na poligon szkoleniowy do Kościelca, gdzie zostali zapoznani z obecnym sprzętem oraz specyfiką ćwiczeń praktycznych na tym obiekcie. A na koniec grupa została poczęstowana kiełbasą z rożna.

Część nieoficjalna odbyła się w Hotelu Grand Felix w Krakowie.


W spotkaniu uczestniczyli niżej wymienieni Absolwenci:
Adamczyk Andrzej, Adamski Witold, Bartoń Paweł, Berkasiuk Stanisław, Bobyla Henryk, Cieślak Waldemar, Czarnota Zygmunt, Fatyga Zbigniew, Głowacz Zbigniew,   Grądzki Daniel, Gręda Wiesław, Jamka Adam,Klimiuk Grzegorz, Kowalczyk Witold,  Kozorys Janusz, Litewka Jan, Majda Bogdan, Maleszyk Karol, Pieńko  Piotr,  Piotrowski  Marian, Przysucha Andrzej, Rynek Marian, Sawa Jan, Serafin Zbigniew,  Sokołowski Jan, Trzebski Jerzy, Wójcik Andrzej, Todorski Stefan.

Nasz Redakcja otrzymała także prośbę o kontakt Absolwentów Szkoły Chorążych Pożarnictwa rocznik 1973- 1975, których nie udało się zaprosić na ww. Spotkanie Absolwentów - Gdela Stanisław, Kaszuba Stanisław, Matusiak Włodzimierz, Milkiewicz Marek, Muszczak Andrzej. Ww. osoby prosimy o kontakt na naszą redakcyjną skrzynkę mailową.

Podczas spotkania 25 sierpnia br. w Hotelu Grand Felix w Nowej Hucie Absolwenci mile wspominali czas nauki w SCHP w latach 1973 – 1975.

Strażacki.pl

60-ta Rocznica powstania Krakowskiej Szkoły Pożarniczej oraz 46 -ta Roczn

Galeria

Czytaj również