Kraj

Spotkanie zespołu zadaniowego Komendanta Głównego PSP

Spotkanie zespołu zadaniowego Komendanta Głównego PSP

6 lutego 2020 r. odbyło się pierwsze spotkanie zespołu zadaniowego do spraw opracowania koncepcji prewencji społecznej Państwowej Straży Pożarnej, zadaniem którego jest:

  • wypracowanie kierunków działania prewencji społecznej PSP oraz zasad monitorowania ich skuteczności;
  • opracowanie założeń dot. sposobu uwzględnienia zadań i stanowisk prewencji społecznej w strukturach organizacyjnych jednostek PSP;
  • wypracowanie założeń do przygotowania podręcznika zawierającego gotowe scenariusze zajęć dla różnych grup docelowych z zakresu prewencji społecznej;
  • opracowanie sylwetki strażaka-edukatora prewencji społecznej PSP.

Zespół został powołany Decyzją Nr 9 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 stycznia 2020 r. Nadzór bezpośredni nad pracą jego pracą sprawuje Dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. W skład zespołu wchodzą wyznaczeni pracownicy i funkcjonariusze Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu i Warszawie oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Źródło: KG PSP

Strażacki.pl

6 lutego 2020 r. odbyło się pierwsze spotkan


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Czytaj również