Puszczykowo

Strażacy z Puszczykowa wygrali w budżecie obywatelskim

Strażacy z Puszczykowa wygrali w budżecie obywatelskim

W piątek 29-go listopada 2019 roku, Urząd Miejski w Puszczykowie ogłosił oficjalne wyniki Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego. W tegorocznej edycji zwyciężył projekt nr 5, zgłoszony przez strażaków z OSP Puszczykowo.

Jak wspominaliśmy już wcześniej, projekt zakłada przede wszystkim montaż 10-ciu ogólnodostępnych Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED) wraz z kapsułami i system powiadamiania o ich użyciu oraz doposażenie miejscowej jednostki w akumulatorowy nożyco-rozpieracz oraz 18 kompletów ubrań specjalnych wraz z hełmami. Projekt wart 250 tys. zł. zebrał łącznie 882 głosy mieszkańców Puszczykowa (ponad 49% wszystkich oddanych w tegorocznej edycji PBO) i wyprzedził o 541 głosów drugi w kolejności projekt, zakładający stworzenie strefy relaksu i zabaw.

Warto podkreślić, że sukcesu nie udało by się osiągnąć, gdyby nie duża świadomość mieszkańców Puszczykowa o wadze i znaczeniu projektu oraz przede wszystkim ogromne zaangażowanie strażaków w zbieranie głosów i nagłośnienie w lokalnym społeczeństwie Puszczykowskiego Budżetu Obywatelskiego. W ciągu niespełna 2 tygodni strażacy zorganizowali wiele akcji edukacyjnych oraz szkolenia z zakresu użycia AED i udzielania pierwszej pomocy, podczas których zbierali oni głosy. Wszystko to zaowocowało zwycięstwem projektu, który znacząco poprawi bezpieczeństwo wszystkich mieszkających i odwiedzających Puszczykowo oraz samych strażaków z miejscowej jednostki, którzy dzięki doposażeniu będą mogli jeszcze efektywniej pomagać wszystkim potrzebującym.

Jak informuje UM w Puszczykowie, zwycięski projekt zostanie zrealizowany w 2020 roku, w pełnym zakresie. Tymczasem strażacy z Puszczykowa, jeszcze raz serdecznie dziękują za każdy oddany głos i wsparcie !

Strażacki.pl

W piątek 29-go listopada 2019 roku, Urząd Mi


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Czytaj również