Częstochowa

Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych

Szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych

14 lipca zakończyło się dwudniowe szkolenie kierowców pojazdów uprzywilejowanych w ruchu drogowym.

Udział w nim wzięło 17 strażaków z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych z Ostrołęki, Brzozowa, Sanoka, Drawsko Pomorskiego, Otwocka, Bełchatowa, Ustrzyk Dolnych, Sławna, Leska, Bolesławca oraz Grójca.

Zajęcia prowadzone były na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w salach wykładowych, z użyciem symulatora jazdy wozem bojowym, a także w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy w Jędrzejowie. Na realizację programu szkolenia przewidziano 13 godzin zajęć dydaktycznych, których jakość merytoryczna i praktyczna ocenione zostały ankietą ewaluacyjną. Uczestnicy szkolenia szczególnie wysoko ocenili zajęcia praktyczne prowadzone na torze manewrowym i płycie poślizgowej w Jędrzejowie.

W uroczystości zakończenia udział wziął i wręczył stosowne zaświadczenia Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie mł. bryg. Damian Hajdas w obecności p.o. Zastępcy Naczelnika Wydziału Szkoleń Specjalistycznych i Współpracy Międzynarodowej st. kpt. Arkadiusza Omazdy i Naczelnika Wydziału Technicznego bryg. Romana Ławińskiego.

Źródło: CS PSP w Częstochowie 

Strażacki.pl

14 lipca zakończyło się dwudniowe szkolenie kierowców pojazdów uprzywi

Czytaj również