Opatów

Szkolenie z zakresu postępowania podczas zagrożeń związanych z gazem ziemnym oraz energią elektryczną

Szkolenie z zakresu postępowania podczas zagrożeń związanych z gazem ziemnym oraz energią elektryczną

W dniach 24, 25, 26 września 2019 roku Komenda Powiatowa PSP w Opatowie w ramach doskonalenia zawodowego wspólnie z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach oraz PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Staszów przeprowadziła szkolenie z zakresu postępowania podczas zagrożeń związanych z gazem ziemnym oraz energią elektryczną.

Podczas szkolenia, które zostało przeprowadzone na obiektach stacji redukcyjno-pomiarowej w Ożarowie oraz Opatowie przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Kielcach zapoznali strażaków z charakterystyką sieci przesyłowej gazu ziemnego średniego i wysokiego ciśnienia, rodzajami zagrożeń mogących powstać na sieci i w stacjach redukcyjnych. Omówiono przebieg i organizację działań ratowniczo – gaśniczych podczas awarii, zasady bezpieczeństwa oraz ochronę przeciwpożarową na tego typu obiektach.

Przedstawiciele PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Staszów zapoznali strażaków z charakterystyką przesyłu energii elektrycznej do odbiorcy za pomocą sieci linii i stacji elektroenergetycznych, rodzajami zagrożeń mogących powstać na sieci elektroenergetycznej i w Głównych Punktach Zasilających w Ożarowie i Opatowie. Omówiono przebieg i organizację działań ratowniczo – gaśniczych, procedury dysponowania i wymiany informacji podczas ewentualnych awarii oraz zaznajomiono strażaków z zasadami bezpieczeństwa podczas działań w obrębie linii elektroenergetycznych znajdujących się pod napięciem.

Szkolenia miały na celu przygotowanie służb ratowniczych z terenu powiatu opatowskiego do sprawnej organizacji działań oraz współdziałania ze służbami technicznymi PSG oraz PGE Dystrybucja S.A. podczas powstania ewentualnych awarii i zdarzeń niebezpiecznych związanych z przesyłem i dystrybucją gazu ziemnego oraz energii elektrycznej.

W szkoleniu udziały wzięły trzy zmiany służbowe z JRG PSP w Opatowie oraz wszystkie jednostki OSP włączone do KSRG z terenu powiatu opatowskiego.

Źródło: KP PSP Opatów 

Strażacki.pl

W dniach 24, 25, 26 września 2019 roku Komend


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Galeria

Czytaj również