Powiat kaliski

Trzy nowe wozy bojowe dla OSP z terenu powiatu kaliskiego - łączna wartość to 2,4 mln zł

Trzy nowe wozy bojowe dla OSP z terenu powiatu kaliskiego - łączna wartość to 2,4 mln zł

W roku 2021 na terenie powiatu kaliskiego zakupiono łącznie trzy nowe samochody ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w KSRG za łączną kwotę 2 421 870,00zł. Samochody te trafiły do jednostek:

  • OSP Stawiszyn ( średni samochód ratowniczo-gaśniczy)
  • OSP Tykadłów ( średni samochód ratowniczo-gaśniczy)
  • OSP Pólko ( średni samochód ratowniczo-gaśniczy).

Zakupione pojazdy z pewnością spowodują poprawę bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego powiatu kaliskiego w szczególności przy akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenach leśnych, rolnych i zamieszkałych w obrębie środowiska naturalnego. Dzięki realizacji zakupu pojazdów podniósł się poziom jednostek OSP w efektywności usuwania zagrożeń technicznych, chemiczno-ekologicznych oraz pożarowych.

 Zakupy te były możliwe m.in. dzięki dotacji na łączną sumę 1 630 000,00 zł z:

  • Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (430 000,00 zł)
  • KG PSP - firmy ubezpieczeniowe (1 200 000,00 zł)

Pozostała część kwoty to środki finansowe przekazane przez samorządy (Gmina Żelazków, Gmina Stawiszyn) oraz środki własne jednostek OSP.

Jednostki OSP w KSRG codziennie wspierają działania Państwowej Straży Pożarnej przy całym spektrum działań ratowniczo-gaśniczych dla tego tak ważne są zakupy nowy pojazdów dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Źródło: KM PSP w Kaliszu 

Strażacki.pl

W roku 2021 na terenie powiatu kaliskiego zakupiono łącznie trzy nowe sam

Galeria

Czytaj również