Kraj

Umowa z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii

Umowa z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii

Dziś, tj. 8 stycznia 2020 roku w KG PSP podpisano umowę z Wojskowym Instytutem Higieny i Epidemiologii. Porozumienie podpisał komendant główny PSP bryg. mgr Andrzej Bartkowiak i dyrektor WIHE płk. dr n. med. Adam Ziemba.

Umowa dotyczy zakresu prowadzenia analiz laboratoryjnych podejrzanych przesyłek zawierających materiał charakteryzujący się szczególnie wysokim ryzykiem zagrożenia biologicznego.

Realizacja umowy wynika z zapisów rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, z których wynika, że w celu dokonania ostatecznej weryfikacji niezidentyfikowanych przesyłek pod kątem możliwości wystąpienia zagrożenia biologicznego Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej zawiera stosowną umowę z laboratorium posiadającym możliwości badawcze w zakresie prowadzenia analiz laboratoryjnych podejrzanych przesyłek zawierających materiał charakteryzujący się szczególnie wysokim ryzykiem zagrożenia biologicznego.

Umowa zawarta została na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku.

Źródło: KG PSP 

Strażacki.pl

Dziś, tj. 8 stycznia 2020 roku w KG PSP podpi

Czytaj również