Kraj

Unifikacja instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG

Unifikacja instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG

W dniach 7-10 stycznia 2020 roku Biuro Szkolenia KG PSP wraz ze Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie zorganizowało unifikację dla instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG, zrealizowaną na bazie obiektów ćwiczebnych zlokalizowanych na terenie JRG nr 7 w Warszawie a także Głównego Sztabu Lotnictwa Policji oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na Lotnisku Babice w Warszawie.

W trakcie  czterodniowych zajęć m.in. został poddany analizie sprzęt stosowany podczas ćwiczeń, szkoleń i działań w ramach ratownictwa wysokościowego, a także zunifikowano metodykę i tematykę prowadzonych szkoleń w zakresie ratownictwa wysokościowego z wykorzystaniem śmigłowca.

W trakcie spotkania dyrektor Biura Szkolenia KG PSP st. bryg. Tomasz Naczas wręczył pięciu uczestnikom zeszłorocznego egzaminu przeprowadzonego w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, zaświadczenia potwierdzające uzyskanie tytułu starszego instruktora ratownictwa wysokościowego KSRG.

Unifikację ukończyło 21 instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG w tym 14 starszych instruktorów i siedmiu instruktorów.

Źródło: KG PSP

Strażacki.pl

W dniach 7-10 stycznia 2020 roku Biuro Szkolen

Czytaj również