Poznań

Uzyskanie zgody od Prezesa ULC na wykonywanie lotów BVLOS przez KW PSP w Poznaniu

Uzyskanie zgody od Prezesa ULC na wykonywanie lotów BVLOS przez KW PSP w Poznaniu

30 września br. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu otrzymała zgodę od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na wykonywanie lotów operacyjnych, specjalistycznych, automatycznych poza zasięgiem widoczności wzrokowej BVLOS przy wykorzystaniu własnych bezzałogowych statków powietrznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, realizowanie lotów BVLOS jest możliwe po spełnieniu wymagań wynikających z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy - Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków z dnia 26 marca 2013 r. zwanym rozporządzeniem wyłączającym.

Aktualnie Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu posiada na stanie dwa bezzałogowe statki powietrzne, a także pięciu funkcjonariuszy z uprawnieniami do wykonywania lotów BLOS oraz kolejnych pięciu z uprawnieniami do wykonywania lotów VLOS,

Jednocześnie informujemy, że 10 funkcjonariuszy KW PSP w Poznaniu kończy kurs na operatora bezzałogowych statków powietrznych VLOS i przystąpi jeszcze w tym miesiącu do egzaminu.

Źródło: KW PSP w Poznaniu 

Strażacki.pl

30 września br. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznan

Galeria

Czytaj również