Woj. wielkopolskie

Wielkopolska: Podsumowanie działalności szkoleniowej w roku 2021

Wielkopolska: Podsumowanie działalności szkoleniowej w roku 2021

Pomimo trudności udało się zrealizować wiele zaplanowanych szkoleń w formie stacjonarnej, podczas których przeszkolono łącznie 804 osoby:

 • 6 szkoleń z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych,
 • 6 szkoleń z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym,
 • 6 szkoleń z ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym,
 • 2 szkolenia z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym,
 • 3 szkolenia kierowców operatorów drabin mechanicznych,
 • 2 szkolenie w zakresie hakowego-sygnalisty dla strażaków PSP,
 • 2 szkolenia z zakresu nurkowania w suchym skafandrze,
 • 6 szkoleń z zakresu nurkowania podlodowego,
 • 9 szkoleń doskonalących dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SPZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • 31 szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej.
 • 1 szkolenie specjalistyczne z zakresu reagowania na zdarzenia radiacyjne

Dodatkowo, w ramach doskonalenia zawodowego, kadra dydaktyczna Ośrodka Szkolenia KW PSP w Poznaniu przeprowadziła łącznie 28 szkoleń z wykorzystaniem systemu wideokonferencji. Zakres tematyczny obejmował szereg zagadnień m. in.:

 • kamizelka KED,
 • pożary turbin wiatrowych,
 • drony,
 • mechanizm wybuchów,
 • KPP,
 • profilaktyka nowotworowa,
 • fotowoltaika,
 • bhp podczas transportu materiałów za pomocą żurawi,
 • akronimy,
 • bhp podczas działań gaśniczych,
 • działania poszukiwawczo-ratownicze,
 • ratownictwo drogowe.

Rok 2021, pod względem szkoleniowym, był  również pracowity dla komend miejskich i powiatowych PSP z terenu województwa wielkopolskiego. Łącznie zrealizowano 101 szkoleń dla członków OSP, podczas których przeszkolono 2342 druhów. Udało się zrealizować:

 • 60 szkoleń podstawowych strażaków ratowników OSP,
 • 6 szkoleń kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP,
 • 2 szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP,
 • 29 szkoleń kierujących działaniami OSP,
 • 3 szkolenia naczelników OSP,
 • 1 szkolenie komendantów gminnych OSP.

Testy w komorze dymowej, w 2021 roku, przeszło łącznie 2356 strażaków.

Przeprowadzono również 14 interwencji psychologicznych po szczególnie trudnych, traumatycznych akcjach, w ramach których z pomocy skorzystało 88 osób (strażaków oraz ich bliskich).

Źródło: KW PSP w Poznaniu 

Strażacki.pl

Pomimo trudności udało się zrealizować wiele zaplanowanych szkoleń w f

Galeria

Czytaj również