Woj. lubuskie

Wsparcie kadrowe dla Państwowej Straży Pożarnej woj. lubuskiego

Wsparcie kadrowe dla Państwowej Straży Pożarnej woj. lubuskiego

Na wniosek Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Patryka Maruszaka w związku z brakami kadrowymi wśród ratowników, spowodowanymi sytuacją epidemiczną, Komendant Główny PSP – nadbryg. Andrzej Bartkowiak skierował do pracy w jednostkach ratowniczo-gaśniczych na terenie woj. 24 strażaków, tj. podchorążych Głównej Szkoły Pożarniczej i kadetów Szkół Aspirantów PSP.

 Czternastu z nich, a są to osoby pochodzące woj. lubuskiego, już wspiera jednostki ratowniczo-gaśnicze. Pozostałych dziesięciu strażaków będących spoza wspomnianego województwa podejmie służbę w najbliższym czasie. Wspierający nas strażacy są w trakcie nauki w szkołach pożarniczych, a ich kwalifikacje pozwalają już na tym etapie nauki brać udział w działaniach ratowniczych.

Grafiki ilustrowana 
Źródło: KW PSP Gorzów Wlkp.

Strażacki.pl

Na wniosek Lubuskiego Komendanta WojewódzkiegGaleria

Czytaj również