Litwa

Wspieramy polskich strażaków na Litwie – Komendant Główny PSP wziął udział w przekazaniu samochodu dla OSP Butrymańce

Wspieramy polskich strażaków na Litwie – Komendant Główny PSP wziął udział w przekazaniu samochodu dla OSP Butrymańce

W niedzielę 10 października 2021 r. Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak reprezentując Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, wziął udział na Litwie w uroczystym przekazaniu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Butrymańce (lit. Butrimonys) w gminie Soleczniki okręgu wileńskiego, który w 70-80% zamieszkały jest przez Polaków.

W swoim przemówieniu podczas uroczystości Komendant Główny PSP odczytał list Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, przekazując druhom OSP Butrymańce słowa „Mam ogromną satysfakcję, że świadomość więzów łączących oba nasze narody staje się coraz mocniej ugruntowana. Wieki wspólnej historii tworzą dzisiaj podstawy do bliskiego sąsiedztwa i współpracy … Cieszę się, że litewskie jednostki ochotniczego pożarnictwa, utworzone także na bazie polskich doświadczeń, tak wspaniale się rozwijają… Jestem przekonany, że pozyskany wóz ratowniczo – gaśniczy będzie pozytywnym impulsem w działaniu całej jednostki…”.

Ze swej strony nadbryg. Bartkowiak dodał: Cieszę się, że mogę dzisiaj tu być, że przywieźliśmy wspólnie z braćmi ochotnikami ten wóz dla Was. Myślę, że to wspaniały samochód, dobrze wyposażony, który jeszcze wiele lat będzie służył tutaj mieszkańcom… Jako szef polskich strażaków chcę dumnie powiedzieć, że po 30 latach powstania Państwowej Straży Pożarnej staliśmy się jednymi z najlepszych na świecie - w ostatnich niespełna dwóch latach dokonaliśmy 13 misji zagranicznych… Zapraszamy naszych braci do tego, żeby byli w kontakcie z nami…

Źródło: KG PSP

Strażacki.pl

W niedzielę 10 października 2021 r. Komendant Główny PSP nadbryg. AndrzGaleria

Czytaj również