Kielce

Współpraca PSP z CPR

Współpraca PSP z CPR

W dniach 23, 24 oraz 29 października 2019 r. w siedzibie Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach przy ulicy IX Wieków Kielc, w ramach doskonalenia zawodowego pomiędzy PSP, a CPR odbyło się szkolenie operatorów numerów alarmowych mające na celu podsumowanie oraz ocenę współpracy systemu powiadamiania ratunkowego z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz dyspozytorami zespołów ratownictwa medycznego na terenie województwa świętokrzyskiego.

W przedmiotowych szkoleniach udział wzięli dyżurni operacyjni stanowisk kierowania: Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz Komendanta Miejskiego PSP w Kielcach wraz z funkcjonariuszami Wydziałów Operacyjnych KW PSP i KM PSP w Kielcach.

Tematyka szkoleń obejmowała:

  • Zdarzenia odnotowane na granicy powiatów.
  • Interwencje związane ze zwierzętami oraz owadami błonkoskrzydłymi.
  • Działania związane z alarmami czujek czadu.
  • Zgłoszenia w ramach tzw. systemu eCall (ogólnoeuropejskiego systemu szybkiego powiadamiania o wypadkach drogowych lub innych zdarzeniach bezpośrednio
    z pojazdu samochodowego aktywowanego ręcznie bądź automatycznie).

W ramach doskonalenia zawodowego omówione były również zagadnienia związane ze współpracą pomiędzy operatorami oraz spostrzeżenia dotyczące obsługi zgłoszeń.

Info: KG PSP 
Foto: archiwum CPR

Strażacki.pl

W dniach 23, 24 oraz 29 października 2019 r.

Czytaj również