Cisna

Wygrali wóz strażacki - wkroczyła Najwyższa Izba Kontroli

Wygrali wóz strażacki - wkroczyła Najwyższa Izba Kontroli

Cisna w nagrodę za najwyższą frekwencję w I turze wyborów prezydenckich ma otrzymać od rządu nowoczesny wóz strażacki. Zaraz po wyborach, które w gminie wygrał kandydat opozycji, Rafał Trzaskowski (KO), do miejscowej ochotniczej straży pożarnej wkroczyła… Najwyższa Izba Kontroli. 

W konkursie pod nazwą „Bitwa o wozy” na Podkarpaciu wygrała gmina Cisna z frekwencją na poziomie 75,03%. Zgodnie z procedurą, jednostki OSP z gmin, które osiągną najwyższą procentową frekwencję, będą musiały złożyć wniosek o sfinansowanie zakupu wozu. Wnioskowanie, zawarcie umowy na dotację i jej rozliczenie odbywać się będzie zgodnie ze znanymi już OSP procedurami.

Jak czytamy w supernowosci24.pl - Kilka dni po I turze wyborów, kiedy stało się jasne, że wóz trafi do tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej, do jednostki wkroczyli kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli. – Faktycznie terminy wyborów i kontroli się zbiegły, ale nie łączyłbym tych faktów – komentuje Jacek Dydek, komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lesku, pod którą podlega OSP w Cisnej. – Nie mieszamy się w politykę. Naszym zadaniem jest ratowanie ludziom życia, a dzięki nowemu wozowi będziemy to mogli robić jeszcze skuteczniej – zaznacza komendant. Dodaje, że to pierwsza taka kontrola w leskiej komendzie i jednostkach jej podległych. – Dotyczy funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego – precyzuje komendant.

NIK sprawdza dokumenty i działalność jednostki w Lesku oraz dwóch z 11 ochotniczych straży pożarnych jej podległych – w Cisnej i Średniej Wsi. – Kontrola jest bardzo precyzyjna – przyznaje komendant. Staramy się udzielać pracownikowi NIK wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania dotyczące działalności naszej jednostki jak i kontrolowanych jednostek ochotniczych straży pożarnych w Cisnej i Średniej Wsi – dodaje komendant Dydek.

Kontrolą zaskoczony jest też Henryk Gajda, naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Cisnej. – Liczymy na ten wóz, bo jest nam bardzo potrzebny – mówi. Teraz strażacy ochotnicy z Cisnej mają do dyspozycji 33-letnie auto. – To stary, wysłużony samochód.

Sytuację komentuje również Renata Szczepańska, wójt gminy Cisna, informuje, iż nie widzi żadnego związku między wygranym wozem, a kontrolą NIK. Na zakup wozu strażackiego gmina otrzymała promesę w wysokości 800 tys. zł, którą już odebrała. Promesa jest ważna do 20 grudnia 2020. Wójt zaznacza, że gdyby nie rządowe dofinansowanie, nie byłoby ich stać na zakup takiego samochodu. Nawet przy wsparciu programów pomocowych, trzeba by było zabezpieczyć kwotę 300 lub 400 tys. zł, co byłoby zadaniem niezwykle trudnym.

Andrzej Trojanowski, rzecznik Najwyższej Izby Kontroli potwierdza trwającą w PSP Lesko oraz OSP Cisna i Średnia Wieś kontrolę. – Jest ona realizowana w ramach kontroli planowej ujętej w planie pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2020 r. pod nazwą Funkcjonowanie Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – precyzuje rzecznik.

Urząd gminy Cisna jest spokojny zarówno o wynik tej kontroli, jak i zakup samochodu dla strażaków ochotników z Cisnej.

O gminach, które otrzymały promesy na zakup wozów strażackich pisaliśmy tutaj:

 

Źródło: http://supernowosci24.pl
Zdjęcie:
facebook.com/OchotniczaStrazPozarnaWCisnej 

Strażacki.pl

Cisna w nagrodę za najwyższą frekwencję w I turze wyborów prezydenckic

Czytaj również