Kraj

Zaangażowanie Państwowej Straży Pożarnej na rzecz polsko-czeskiej współpracy transgranicznej

Zaangażowanie Państwowej Straży Pożarnej na rzecz polsko-czeskiej współpracy transgranicznej

16 marca 2023 r. w Komendzie Głównej PSP odbyło się spotkanie grupy roboczej ds. przeciwdziałania katastrofom, awariom i klęskom żywiołowym oraz zwalczania ich skutków, działającej w ramach Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej.

Celem spotkania była ocena dotychczasowej współpracy oraz przygotowanie materiałów tezowo–informacyjnych na zbliżające się XXVII posiedzenie ww. komisji.

Podczas posiedzenia gremium omówiono między innymi zagadnienia dotyczące wspólnych projektów wykorzystujących nowe technologie wspierające działania operacyjne na polsko-czeskim pograniczu oraz nakreślono kierunki nowych inicjatyw we współpracy.

W spotkaniu udział wziął nadbryg. dr inż. Adam Konieczny zastępca komendanta głównego PSP przewodniczący polskiej części grupy, funkcjonariusze Komendy Głównej PSP oraz w trybie wideokonferencji przedstawiciele Komend Wojewódzkich PSP z Wrocławia, Opola i Katowic.

Ze strony Czeskiej w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Dyrekcji Generalnej Korpusu Pożarniczo-Ratowniczego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej, na czele z Panem Romanem Bilý przewodniczącym czeskiej części grupy roboczej.

Informację z dotychczasowych prac grupy oraz perspektywy dalszej polsko - czeskiej współpracy przedstawił zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. dr inż. Adam Konieczny, podczas XXVII posiedzenia Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej, które odbyło się 17 marca 2023 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Źródło: KG PSP 

Strażacki.pl

16 marca 2023 r. w Komendzie Głównej PSP odbyło się spotkanie grupy rob

Galeria

Czytaj również