Lubno

Zakończono rozbudowę remizy OSP Lubno

Zakończono rozbudowę remizy OSP Lubno

W gminie Lubiszyn działa pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Dwie z nich są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego: OSP Lubiszyn i OSP Lubno. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Lubnie powstała w 1945 roku, obecnie należy do niej 21 strażaków. Strażacy z Lubna w 2020 roku wyjeżdżali do akcji aż 68 razy, ratując zdrowie, życie i dobytek mieszkańców.

Od marca 2019 roku, druhów w ich ciężkiej służbie, wspiera średni samochód ratowniczo-gaśniczy RENAULT MDB3 D.

 „Domem” tej dzielnej jednostki od 1972 roku, jest remiza strażacka przy ulicy Morwowej w Lubnie. Budynek ten sukcesywnie dostosowywany był do rozwijającej się bazy strażackiej. Kolejnym krokiem była inwestycja obejmująca rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku remizy, która rozpoczęła się w 2019 roku.

Dzięki dotacji w wysokości 50.000,00 zł, udzielonej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, wykonane zostały fundamenty pod nowe pomieszczenia. Kolejnym elementem były roboty budowlane w starej części budynku, wsparte kolejną dotacją PSP w kwocie ok. 35.000,00 zł.

Całość inwestycji objęła rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej o nowe pomieszczenia socjalne oraz garażowe dla wozów bojowych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Przebudowano również wnętrze istniejącego budynku zmieniając podział pomieszczeń i ich funkcje. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczone zostały środki w wysokości 507.855,00 zł.

Przed rozbudową powierzchnia użytkowa budynku wynosiła 122 m2, po rozbudowie to 222 m2. Do dyspozycji strażaków są teraz m.in. kuchnia, sala wielofunkcyjna, szatnia, umywalnia z WC oraz obszerne garaże.

Fot./źródło: UG Lubiszyn/ KM PSP Gorzów Wlkp. 

Strażacki.pl

W gminie Lubiszyn działa pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. D

Galeria

Czytaj również