Kolno

Zakończono Termomodernizacja w KP PSP w Kolnie

Zakończono Termomodernizacja  w KP PSP w Kolnie

Projekt na zadanie pn. „Termomodernizacja dwóch Budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej W Kolnie” realizowany przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie” został zakończony.

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Os Priorytetowa I Wzmocnienie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Użyteczności publicznej

  • Wartość projektu: 1 146 700,23 zł
  • Wartość dofinansowania: 966 277,45 zł
  • Wartość wkładu własnego: 180 422,78 zł

Źródło: KW PSP w Kolnie 

Strażacki.pl

Projekt na zadanie pn. „Termomodernizacja dwóch Budynków Komendy Powiat

Galeria

Czytaj również