Zduny

Zduny: Po 10 latach strażacy OSP dostaną podwyżkę

Zduny: Po 10 latach strażacy OSP dostaną podwyżkę

Pod koniec 2020 roku, dokładnie 30 grudnia podczas obrad zdunowskiej rady miasta przyjęto uchwałę w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla druhów OSP.

Za wyjazdy na akcje strażacy z OSP będą otrzymywali więcej pieniędzy niż dotąd. Ostatnia podwyżka tego ekwiwalentu miała miejsce 10 lat temu.  Do tej pory obowiązywała stawka 10 zł.

Teraz za każdą godzinę udziału w akcji ratowniczej każdy z nich otrzyma 15 zł.  Ekwiwalent za udział w szkoleniu pożarniczym również został podniesiony z 1 do 5 zł.

Pieniądze wypłacane są z budżetu gminy. Na terenie gminy Zduny działa 7 jednostek  OSP.

Grafika ilustrowana 

Strażacki.pl

Pod koniec 2020 roku, dokładnie 30 grudnia podczas obrad zdunowskiej rady

Galeria

Czytaj również