Złotów

Złotów: pierwsza edycja ćwiczeń pk. „POMPA 2023”

Złotów: pierwsza edycja ćwiczeń pk. „POMPA 2023”

9 marca br.  przeprowadzona została pierwsza edycja w roku bieżącym ćwiczeń pk. POMPA 2023, które mają za zadanie doskonalenie umiejętności w zakresie organizacji zaopatrzenia wodnego oraz obsługi układów wodno-pianowych autopomp i motopomp pożarniczych.

Ćwiczenia zostały zorganizowane przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu a do udziału wyznaczone zostały siły i środki z komend powiatowych PSP z Gniezna, Złotowa, Czarnkowa, Piły, Chodzieży, Obornik i Wągrowca.

Cześć teoretyczna zajęć szkoleniowych zrealizowana została bezpośrednio w siedzibie KP PSP w Złotowi a praktyczne założenia ćwiczebne doskonalono na wyznaczonym miejscu w obrębie ośrodka wypoczynkowego w m. Lipka.

W ćwiczeniach uczestniczyli także strażacy z województwa zachodniopomorskiego z komendy wojewódzkiej PSP w Szczecinie oraz komendy powiatowej PSP z Białogardu.

Źródło: KP PSP w Złotowie 

Strażacki.pl

9 marca br.  przeprowadzona została pierwsza edycja w roku bieżącym

Galeria

Czytaj również