ZOSP RP: Dotacje dla OSP na rok 2013

ZOSP RP: Dotacje dla OSP na rok 2013

W dniu 11 kwietnia 2013 roku zawarto umowę pomiędzy Ministerstwem Spraw Wewnętrznych a Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP, dotyczącą dotacji ze środków publicznych na przygotowanie ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo - gaśniczych.

Kwota dotacji w tym roku wynosi 31 247 000 zł. Pod dokumentem swoje podpisy złożyli podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Stanisław Rakoczy, dyrektor Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP Jerzy Maciak oraz zastępca dyrektora Zarządu Wykonawczego Wiesław Golański.

Strażacki.pl

ZOSP RP: Dotacje dla OSP na rok 2013


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Czytaj również