Kuźnia Raciborska

[FOTORELACJA] Ćwiczenia "Kuźnia Raciborska 2022" - podsumowanie

[FOTORELACJA] Ćwiczenia "Kuźnia Raciborska 2022" - podsumowanie

W dniach 31.08-01.09.2022 roku w Nadleśnictwie Rudy Raciborskie w województwie śląskim przeprowadzone zostały krajowe ćwiczenia ratownicze Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego pod kryptonimem „Kuźnia Raciborska 2022”. Ćwiczenia zostały zrealizowane na obszarze, który trzydzieści lat temu trawił największy w powojennej historii Polski pożar lasu.

W ćwiczeniach wzięły udział wydzielone siły i środki COO KSRG z województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. W środę od wczesnych godzin porannych w punkcie koncentracji sił i środków zbierały się kompanie gaśnicze z południowych rejonów kraju. Strażacy wyposażeni w średnie i ciężkie samochody ratowniczo-gaśnicze, samochody i kontenery wężowe, samochody terenowe oraz quady przygotowani byli do prowadzenia długotrwałych działań gaśniczych na terenach leśnych. Za przygotowanie odpowiedniego zaplecza socjalnego odpowiedzialne były plutony logistyczne, które po przybyciu na miejsce przystąpiły do budowy obozowiska.

Założenia ćwiczeń nawiązywały do sytuacji, jaka w rejonie Kuźni Raciborskiej występowała 30 lat temu, w chwili wybuchu pamiętnego pożaru. Scenariusz zakładał, że przez Polskę przechodzi fala upałów. Sytuację pożarową w lasach pogarsza silny i ciepły południowy wiatr, sięgający w porywach do 50 km/h. IMGW wydało ostrzeżenia, a ze względu na trzeci - najwyższy stopień zagrożenia pożarowego Lasy Państwowe wprowadziły zakazy wstępu do lasów. Zgodnie z założeniami organizatorów najpoważniejsza sytuacja była w nadleśnictwach Rudziniec i Rudy Raciborskie, gdzie wystąpiło kilka trudnych do opanowania ognisk pożarów.

Głównym celem dwudniowych manewrów było praktyczne sprawdzenie przygotowania sił i środków COO KSRG do długotrwałych działań związanych z gaszeniem wielkopowierzchniowych pożarów kompleksów leśnych.

Dodatkowo realizowano różne epizody mające na celu sprawdzenie m.in.:

  • organizacji i pracy sztabu na poziomie strategicznym,
  • organizacji zaplecza logistycznego na potrzeby prowadzonych działań,
  • koordynacji działań wielu pododdziałów z różnych województw w warunkach zbliżonych do rzeczywistych,
  • skuteczności dostarczania wody na duże odległości, w tym poprzez budowę magistrali wodnych,
  • koordynacji lotów gaśniczych z wykorzystaniem samolotów Dromader należących do Lasów Państwowych,
  • umiejętności strażaków w udzielaniu kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym, w szczególności z poparzeniami i złamaniami oraz radzenia sobie z innymi nieprzewidzianymi wcześniej sytuacjami, które mogą wystąpić w czasie realnych działań.

W pierwszym dniu manewrów działaniom strażaków na poszczególnych odcinkach bojowych oraz pracy sztabu przyglądał się wojewoda śląski Pan Jarosław Wieczorek, oraz śląski komendant wojewódzki PSP nadbryg. Jacek Kleszczewski.

Ogółem w ćwiczeniach wzięło udział ponad 400 strażaków i ponad 100 pojazdów ratowniczo-gaśniczych oraz specjalnych. Zaangażowane były także samoloty z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Organizatorem ćwiczeń była Komenda Wojewódzka PSP w Katowicach.

 

Strażacki.pl

W dniach 31.08-01.09.2022 roku w

Galeria

Czytaj również