Nysa

[FOTORELACJA] Ćwiczenia COO KSRG „Opolskie 2021”

[FOTORELACJA] Ćwiczenia COO KSRG „Opolskie 2021”

W dniach 19-21 października 2021 roku na terenie Nysy i powiatu nyskiego zostały zrealizowane krajowe ćwiczenia ratownicze centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego pod kryptonimem "Opolskie 2021". W ćwiczeniach wzięło udział prawie 300 strażaków i blisko 100 pojazdów

Głównym celem ćwiczeń była ocena przygotowania sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do realizacji działań specjalistycznych. W pierwszym dniu ćwiczenia miały charakter sztabowy. Tworzone było tło sytuacyjne. Zebrał się Zespół Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego, który wypracowywał odpowiednie decyzje w związku z silnym wiatrem osiągającym w porywach prędkość do 130 km/h, który wystąpił na terenie województwa opolskiego.

Zespół wypracował decyzję o podjęciu działań przygotowawczych i wyprzedzających do katastrofalnych skutków prognozowanego zjawiska. Na podstawie oceny bieżącej sytuacji Opolski Komendant Wojewódzki PSP w dniu 19 października 2021 roku po powołaniu Sztabu strategicznego wystąpił do Komendanta Głównego PSP o wsparcie prowadzonych działań ratowniczych poprzez zadysponowanie dodatkowych sił i środków COO z terenu kraju. W godzinach popołudniowych zostali zadysponowaniu strażacy z trzech województw i od północy rozpoczęła się koncentracja sił i środków na obozowisku przygotowanym w okolicy Regulic, w bezpośrednim sąsiedztwie obwodnicy Nysy.

Ćwiczenia praktyczne trwały od godziny 9:00 20.10.2021 roku do godziny 15:00 21.10.2021 roku. Z każdego województwa siły i środki dotarły z pełną logistyką umożliwiającą im działanie przez 36 godzin.

Strażacy biorący udział w ćwiczeniach musieli się zmierzyć z kilkoma, bardzo zróżnicowanymi scenariuszami związanymi z ratownictwem specjalistycznym. Każdy z epizodów trwał nawet kilka godzin i był utrzymywany przez organizatorów w tajemnicy aż do chwili rozpoczęcia. Zgłoszenie każdego zdarzenia wpływało na SK, po czym były do niego dysponowane zastępy zgodnie z procedurami. Dopiero na miejscu KDR po zapoznaniu się z przygotowaną przez organizatorów sytuacją decydował o dysponowaniu na miejsce dodatkowych sił i środków oraz grup specjalistycznych.

Scenariusze zakładały m.in.:

  • wybuch w podziemiach Fortu w Nysie, w których prowadzono produkcję substancji psychoaktywnych i tzw. brudnej bomby. Po eksplozji dochodzi do zawalenia konstrukcji dawnych umocnień i przysypania osób znajdujących się w obiekcie
  • wypadek autobusu, którym podróżowała młodzież z cysterną kolejową przewożącą substancje niebezpieczne,
  • zawalenie się jednego z budynków kompleksu wypoczynkowo-zdrojowego, gdzie przysypanych zostało 35 osób,
  • awarię i pożar w zakładzie produkcyjnym BioAgra, w następstwie czego zostały poszkodowane osoby pracujące na instalacji,
  • zawalenie się wiaduktu i przysypanie gruzem wielu osób znajdujących się w samochodach,
  • wywrócenie się łodzi z 30 osobami na Jeziorze Nyskim.
  • upadek z wysokości osób przebywających na skałach nad zalanym kamieniołomem w wyniku czego osoby znalazły się pod wodą,
  • wypadek samochodu dostawczego, w wyniku czego znalazł się pod wodą wraz z uwięzionymi w nim osobami.

W ćwiczeniach tych wzięły udział wydzielone siły i środki z województw: opolskiego, małopolskiego, łódzkiego i śląskiego, Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie i Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Dodatkowo w jednym z epizodów wzięła udział grupa specjalistyczna ratownictwa wysokościowego z Czech. W ćwiczeniach uczestniczyły też inne służby współpracujące, takie jak: Policja, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego, Straż Graniczna, której śmigłowiec był wykorzystywany w jednym z założeń, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Pozorantami byli studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie. 

Foto: Konrad Pluciński / Strazacki.pl
Grafika główna Kraków112

Strażacki.pl

W dniach 19-21 października 2021 roku na te

Galeria

Czytaj również