Raciborowice

OSP Raciborowice

OSP Raciborowice

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborowicach rozpoczęła się w 1949r., kiedy to założono jednostkę przez Stefana Ciurę, Stanisława Bugaj oraz Michała Graszę. Ponad 40 letnim stażem na rzecz funkcjonowania OSP w Raciborowicach może pochwalić się rodzina Mocarskich. Służbę w ramach OSP zapoczątkował dziadek Mieczysław. Spośród 5 wozów będących na wyposażeniu jednostki, był kierowcą czterech. Oprócz funkcji kierowcy dziadek był odpowiedzialny za utrzymanie w stałej gotowości bojowej sprzętu ratowniczo-gaśniczego jednostki. Ojciec Zbigniew włączył się w działalność straży w roku 1975. Od wielu lat pełni funkcję naczelnika. Przez wszystkie lata swojej działalności nadal bierze czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Wielokrotnie odznaczany za poświęcenie i bezinteresowną działalność na rzecz OSP. Autorytet dla wielu zarówno byłych jak i obecnych strażaków. Naczelnik Zbigniew pociągnął za sobą do straży brata oraz dwóch szwagrów, następnie syna oraz synową.

W trakcie obchodów Powiatowego Dnia Strażaka w roku 2012 w miejscowości Trzebień, naczelnik został odznaczony Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej (jedno z najwyższych odznaczeń dla OSP) .

Trudno jednoznacznie określić początek działalności w OSP najmłodszego z rodziny Mocarskich. Dzieje się tak, gdyż już od dzieciństwa dziadek Mieczysław niejednokrotnie zabierał wnuka wozem strażackim na różnego typu przedsięwzięcia strażackie wykluczając oczywiście pożary czy miejscowe zagrożenia. Zaangażowany poprzez udział w gminnych zawodach strażackich, obchody Świąt Wielkanocnych czy różnego typu prace związane z działalnością OSP. W roku 2010 po ukończonym kursie podstawowym strażaków-ratowników oficjalnie strażak i kierowca OSP Raciborowice. Następnie po kursie ratownictwa technicznego i dowódców OSP również dowódca w czasie działań.

W historii jednostki w Raciborowicach, na uznanie zasługuje również nazwisko rodziny Palczak. Od wielu lat, aż po dziś dzień panowie czynnie angażują się w funkcjonowanie OSP pociągając za sobą potomków.

Pierwsza remiza mieściła się w zupełnie innym miejscu niż obecna. Zbudowana była z pustaków i była niewielkich rozmiarów. Zebrania strażaków odbywały się w wynajętym bezpłatnie pomieszczeniu w dawnej kuźni u kowala. Nie posiadając samochodu strażacy byli zmuszeni wyjeżdżać na wszelkiego rodzaju akcje czy zawody zaprzęgiem konnym, które udostępniali miejscowi gospodarze. Obecny budynek OSP budowano w latach 1969-1974. Strażacy OSP Raciborowice w znacznym stopniu przyczynili się do powstania nowej remizy w czynie społecznym. Od frontu ustawiony jest poniemiecki, zabytkowy wóz strażacki zaprzęgany konno, którego pozyskał obecny naczelnik ze środków własnych.

Budynek w przeciągu ostatnich kilku lat został unowocześniony dzięki staraniom naczelnika, prezesa oraz pomocy strażaków. Remiza została doposażona w sprzęt AGD dzięki czemu służy zarówno strażakom jak i mieszkańcom wsi do organizowania różnego typu przyjęć, spotkań czy zebrań. Z roku na rok strażacy coraz bardziej dbają aby remiza prezentowała się na jak najwyższym poziomie. Organizowane są dni gospodarcze gdzie wykonywane są różnego typu prace. Panowie sami ułożyli kostkę brukową w obrębie remizy, poprawili wygląd ogrodzenia, wykonali renowację wnętrza remizy.

Na ścianach wewnątrz remizy znajduje się mnóstwo fotografii, dyplomów oraz podziękowań poświęconych ludziom najbardziej zasłużonym w historii Ochrony Przeciwpożarowej na terenie Gminy Warta Bolesławiecka. Świadczą o aktywności tutejszych strażaków w postaci uczestnictwa m.in. w zawodach pożarniczych, uroczystościach czy ćwiczeniach.

Pierwszymi środkami transportu OSP w Raciborowicach były wozy: Ford, Star 20, Lublin o nr A-29, którego jednostka otrzymała od Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi oraz wóz marki Żuk.

W 1986r. remiza otrzymała na stan wóz strażacki marki Star o numerach operacyjnych 407D63, którego pierwszym użytkownikiem był Mieczysław Mocarski przez najdłuższy okres. Wóz ten był dla niego „oczkiem w głowie”. Stan techniczny zarówno wozu jak i wyposażenia ratowniczo-gaśniczego zawsze był na wysokim poziomie. Po jego śmierci przez okres kilku lat wóz wpadł w ręce człowieka, który nie przykładał mu tyle uwagi co on. Wpłynęło to na pogorszenie jego sprawności i estetycznego wyglądu. Nie trwało to jednak długo. Po zdobyciu uprawnień, ,,kierownicę” tego samego wozu oraz funkcję odpowiedzialnego za sprzęt będący w mieniu jednostki przejął wnuk.

Po 28 latach użytkowania wozu marki Star 244, w dniu 30.09.2014r. jednostce przekazano długo oczekiwany, nowy wóz bojowy Marki Mercedes ATEGO. Nowoczesny, na uterenowionym podwoziu, posiadający o wiele więcej możliwości taktycznych od swojego poprzednika. Jest to ogromne wydarzenie dla strażaków OSP Raciborowice i mieszkańców wsi. Zarząd jednostki wierzy w to, że nowy wóz zmotywuje młodych chłopców do tego, aby wstąpili w szeregi obecnych strażaków. Środki na zakup nowego wozu pozyskano z budżetu gminy Warta Bolesławiecka oraz dofinansowania ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Dnia 12 września 2010r. w kościele katolickim w Raciborowicach a następnie na stadionie piłkarskim, miało miejsce uroczyste poświęcenie nadanego jednostce OSP Raciborowice sztandaru. Strażacy nadanie sztandaru zawdzięczają staraniom ich byłego prezesa Romana Dziedziczaka.

13 września 2014r. Ochotnicza Straż Pożarna w Raciborowicach wzięła udział w imprezie pod hasłem: „W zdrowym ciele zdrowy duch” przy remizie strażackiej w Zbylutowie. Główną atrakcją spotkania były zawody w piłkę prądową (wasserball).

W turnieju wzięły udział drużyny z Polski oraz z miast partnerskich Gminy i Miasta Lwówek Śląski – z Czech, Niemiec i Francji. Powiat bolesławiecki reprezentowany był wówczas przez OSP z Raciborowic.

W piłce prądowej nie zdobywa się bramek za pomocą głowy czy nogi. Trzeba odpowiednio operować wężem strażackim, przez który podawana jest woda pod wysokim ciśnieniem. Po jednej stronie zbiornika wodnego jest dwóch zawodników i po drugiej dwóch, dwoma prądami wody muszą tak prowadzić piłkę, żeby wbić ją do bramki przeciwnika.

Oprócz piłki wodnej, ratownicy medyczni przeprowadzili pokazy udzielania I pomocy w których bezpośredni udział brali rodzice z dziećmi. Najmłodsi biorący udział w konkurencjach zorganizowanych przez ratowników medycznych nagradzani byli upominkami. Impreza zakończyła się ucztą i zabawą taneczną pod gołym niebem.

1 maja 2015 roku na stadionie piłkarskim w Raciborowicach odbył się FESTYN „MAJÓWKA Z GIEKSĄ”. Organizatorami imprezy był Gminny Klub Sportowy Raciborowice, Radni miejscowości Raciborowice Dolne i Górne, Ochotnicza Straż Pożarna Raciborowice, Szkoła Podstawowa w Raciborowicach orazGminne Centrum Kultury Warta Bolesławiecka.

Celem i założeniami imprezy pod nazwą „Majówka z Gieksą” była integracja społeczności lokalnej poprzez wspólne biesiadowanie w trakcie przygotowanej imprezy, rozwój i zainteresowanie sportem poprzez zabawy sportowo-sprawnościowe w formie konkursów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, rozwój kulturalny i edukacyjny mieszkańców i przybyłych gości poprzez organizację występów folklorystycznych oraz pokazów ratownictwa i pierwszej pomocy przed medycznej. 

Tego dnia strażacy z Raciborowic wspólnie z dziećmi i ich opiekunem ze szkoły podstawowej zorganizowali pokaz ratownictwa przy zdarzeniu typu wypadek drogowy oraz ćwiczenia pierwszej pomocy. Zaprezentowane i krok po kroku na bieżąco omawiane zostały czynności ratowników mające na celu prawidłowe przeprowadzenie akcji ratowniczej. Po pokazie obserwujący rodzice wraz z dziećmi mogli podejść i zapoznać się ze sprzętem. W drugiej części dzieci ze szkoły prezentowały przy pomocy fantomów procedury udzielania pierwszej pomocy przypadkowemu poszkodowanemu. Każdego dnia ktoś z nas może uratować komuś zdrowie a nawet życie. Dzieci przedstawiły zasady postępowania począwszy od telefonicznego wezwania karetki pogotowia po przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO). Następnie każdy zarówno dziecko jak i rodzic mógł spróbować własnych sił i przećwiczyć czynności.

Dnia 31.05.2015r. na terenie gminy Warta Bolesławiecka, radni gminy oraz mieszkańcy zorganizowali I Rodzinny Rajd Rowerowy pod patronatem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem rajdu była profilaktyka alkoholowa poprzez zachęcanie dzieci, młodzieży i dorosłych - rodziców do aktywnego wypoczynku, promocja zdrowego stylu życia, różnych form aktywności ruchowej i jej pozytywnego wpływu na zdrowie, poszerzenie wiedzy na temat zakątków gminy Warta Bolesławiecka, jej historii i czasów współczesnych. Mottem imprezy było hasło: ,, gdy kręcą się koła rozsądku, to zdrowie jest w porządku, i jedziesz na sportowo - trzeźwo, czyli zdrowo! Rola strażaków na tej imprezie polegała na zabezpieczeniu pod kątem medycznym uczestników oraz bezpośredni udział w rajdzie. Całą trasę strażacy z grupy zabezpieczenia pokonywali wozem bojowym za kolumną rowerzystów. Torba medyczna wyposażona jest w sprzęt którym można zaopatrywać rany od tych drobnych po najbardziej poważne, kończąc na złamaniach a nawet podaniu tlenu. W trakcie rajdu konieczna okazała się ewakuacja z trasy jednego z najmłodszych uczestników oczywiście łącznie z rowerem.

Kilka razy w roku strażacy prezentują swój sprzęt w szkołach podstawowych czy gimnazjach. Cyklicznie przeprowadzane są ćwiczenia dotyczące ewakuacji szkoły z udziałem jednostek OSP. Organizowane są również wycieczki najmłodszych klas szkolnych do remiz strażackich gdzie prezentowany jest całokształt funkcjonowania danej jednostki. Dzieci chętnie zakładają hełmy strażackie na głowę, wypytują o nazewnictwo i zastosowanie danego sprzętu. W porozumieniu z panią Sołtys i dyrektor szkoły strażacy biorą udział w organizacji Dnia Dziecka.

Udział w obchodach uroczystości religijnych to tradycja wielu aczkolwiek nie wszystkich jednostek OSP w powiecie bolesławieckim. Stróżowanie przy Bożym Grobie podczas Świąt Wielkanocnych niesie za sobą ogromne poświęcenie ze względu na to, że odbywa się to od wczesnych godzin porannych a kończy późnym wieczorem. W przypadku OSP z Raciborowic strażacy przez cały ten okres przebywają w wydzielonym przez proboszcza pomieszczeniu na plebanii, gdzie mają dostęp do kuchni, mediów itp. Oprócz warty przy Bożym Grobie w systemie zmianowym (ok.20-25min) jest to pewna forma integracji ochotników. Wspólnie przygotowują sobie posiłki, rozmawiają, wyświetlane są materiały szkoleniowe czy filmy o tematyce pożarniczej.

Oprócz wart przy Bożym Grobie strażacy uczestniczą w uroczystych procesjach czy adoracjach, które polegają na przemarszu czasami nawet kilka kilometrów i asystowaniu Najświętszego Sakramentu poprzez niesienie baldachimu, sztandaru, kierowaniu ruchem drogowym. Podczas Mszy Św. strażacy ustawieni są w kolumnie przed ołtarzem głównym a jeden z ochotników odczytuje ewangelię.

Dożynki to najważniejszy dzień dla każdego mieszkańca gminy. Ten szczególny czas jest okresem podziękowania za zbiory oraz odpoczynku dla tych, którzy swoją pracą dbają o to, by na naszych stołach nigdy nie zabrakło chleba. To ważne wydarzenie nie tylko dla gospodarzy którzy szczęśliwie zebrali już plony. Rola strażaków-ochotników polega tutaj na transportowaniu wieńców dożynkowych, pilnowaniu porządku w przypadku organizacji większych imprez jak to miało miejsce w 2015r. kiedy dożynki gminy Bolesławiec i Warta Bolesławieckazorganizowano w przedostatni dzień sierpnia w Żeliszowie oraz Jurkowie.

Informacje oraz zdjęcia dzięki uprzejmości OSP.

Strażacki.pl

Historia Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciborowicach rozpoczęła się w 1

Galeria

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet