Ruchna

OSP Ruchna

Ochotnicza Straż Pożarna w Ruchnie powstała 20 czerwca 1924 roku. Założycielami tej ważnej dla społeczeństwa organizacji byli rolnicy: Brzozowski Aleksander, Solka Feliks, Rychlik Józef, Brzezik Emil.

Na pierwszym zebraniu do władz wiejskich OSP zostali wybrani: Aleksander Brzozowski – prezes, Feliks Solka – naczelnik. W tym roku z własnych funduszy zakupiono pierwszy sprzęt pożarniczy: sikawkę ręczną i dwa beczkowozy. Prężna działalność strażaków oraz starania zarządu OSP Ruchna zaowocowały w 1928 roku. Wtedy to przy ochoczym udziale wszystkich członków wybudowano strażnicę. Wielkim sympatykiem Rucheńskiej OSP był hrabia Jerzy Lubiński, który wspierał finansowo jej działalność. Hrabia Lubiński właściciel majątku Rucheńskiego zlecił dostarczenie drewna potrzebnego do wybudowania remizy, dzięki czemu budynek był gotowy w krótkim terminie. W kolejnych latach pozyskiwano coraz nowszy sprzęt do akcji gaśniczych.

W 1959 roku Zarząd Wojewódzki OSP w Warszawie, któremu przewodniczył Tadeusz Brzozowski zakupił dla OSP w Ruchnie samochód ciężarowy marki ,, Dodge ’’. Komenda Powiatowa Straży Pożarnych w Węgrowie przydzieliła motopompę M-400. Rozbudowano remizę dobudowując boks garażowy oraz pomieszczenie na bufet. Prężnej jednostce przy poparciu Tadeusza Brzozowskiego – Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej, Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Węgrowie przydzieliła samochód gaśniczy marki Star 21. Pozyskano również motopompę M – 800. W 1980 roku na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym prezesem obrano dh. Tadeusz Sopyło, który natychmiast podjął inicjatywę budowy nowej remizy. 9 września 1990 r. odbywa się uroczystość otwarcia nowej remizy połączona z nadaniem sztandaru dla OSP w Ruchnie.

W 1991 roku Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Węgrowie przekazała Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruchnie samochód gaśniczy GBA na podwoziu Stara 244. W 1992 roku na obszarze całego kraju panuje niezwykła susza, która jest powodem wielu groźnych pożarów w lasach m.in. w Kuźni Raciborskiej. Jednostka bierze udział w gaszeniu pożaru lasu na terenie gminy kadzidło w dniach od 30 sierpnia do 3 września. 7 października 1994 roku na podstawie rozdzielnika KG PSP z dnia 15.09.1994 r. Komenda Wojewódzka PSP w Olsztynie przekazała w OSP w Ruchnie pojazd samochodowy cysterna paliwa CD – 5 Star 266. Urząd Gminy Liw pokrył koszty przebudowy pojazdu na samochód gaśniczy typu GBM, którego odbiór nastąpił w dniu 01.12.1995 roku.

14 lutego 1995 roku jednostka została włączona do KSRG w czasie uroczystości na zamku w Liwie. 14 lutego 1996 roku wybrano nowy zarząd OSP Ruchna, którego prezesem został dh. Piotr Rychlik, a naczelnikiem dh. Czesław Solka. Doposażono jednostkę w następujący sprzęt: 8 kpl. ubrań specjalnych, 8 kpl. ubrań koszarowych, 8 hełmów nowego typu, pilarkę do drewna oraz radio telefon przenośny motorola GP- 360. 9 listopada 2000 roku pozyskano lekki samochód marki Lublin 3, którego zakup był głównym celem w tym roku.

27 listopada 2009 roku po 85-u latach istnienia OSP druhowie pozyskali nowy samochód bojowy marki MAN, którego przekazania dokonał szef Komendy Głównej gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz. W 2013 roku strażacy pozyskali sprzęt techniczny marki Lukas. Na dzień dzisiejszy jednostka OSP Ruchna liczy 20 wyszkolonych czynnych członków.

Informacje oraz zdjęcia dzięki uprzejmości OSP Ruchna.

Strażacki.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Ruchnie powstała 20 czerwca 1924 roku. Założy

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet