Wygoda

OSP w Wygodzie

OSP w Wygodzie

Historia OSP w Wygodzie rozpoczyna się w 1930 roku, kiedy to na zebraniu wiejskim postanowiono zorganizować oddział strażacki. Według mieszkańców powody ku temu były poważne. Budynki wszystkie były drewniane i pokryte słomą. Stwarzało to wielkie zagrożenie powstania pożaru, który wówczas mógł szybko się rozprzestrzenić, sprzyjała temu również zwarta i gęsta zabudowa wsi. Ludzie czuli się zagrożeni.

Na powyższym zebraniu wyłoniono zarząd w składzie: Prezes Zaszczyński Zenon, Naczelnik Długaszek Stanisław, Sekretarz Zaszczyński Florian. Zapału i dobrych chęci było wiele, ale środków żadnych, zaczynali od zera. Pierwsza sikawka ręczna strażacka została wypożyczona. Resztę sprzętu takich jak: węże, wóz konny, beczkowóz- zostały zakupione ze składek i darowizn.

Budowa remizy została rozpoczęta w 1933 roku i trwała kilka lat. Budowana była jako „dom ludowy” i była dwukrotnie większa od innych ówczesnych remiz na terenie gminy Parysów. Dzięki staraniom naczelnika straży Długaszka, jednostka była w stanie zakupić mundury, czapki i topory. Organizował on między innymi loterie fantowe i zabawy taneczne.

W czasie drugiej wojny światowej oddział liczył ponad 20 strażaków. Po wojnie zabiegano wszelkimi sposobami o lepsze wyposażenie jednostki. W roku 1951 pozyskano na wyposażenie OSP pierwszy samochód marki Fordson do wyjazdów gaśniczych. Był on w tym czasie pierwszym samochodem gaśniczym w wiejskiej OSP na terenie powiatu garwolińskiego. Pojazd przewoził strażaków wraz ze sprzętem wraz z motopompą M-200. W kolejnych latach pozyskano motopompę M-800. W 1960 roku druhowie dostali samochód marki Doge.

W latach 50-60- tych OSP wielokrotnie wyjeżdżała do gaszenia pożarów zabudowań wiejskich w okolicznych miejscowościach.

W roku 1972 zarząd OSP wraz z młodzieżą zorganizował uroczystość strażacką dożynkową, na której to dyrekcja Huty Szkła „Pollena- Czechy” przekazała nieodpłatnie samochód pożarniczy marki Betford. W roku 1985 OSP Wygoda otrzymała samochód marki ŻUK. W samym roku podjęto decyzję o budowie nowego domu strażackiego. Mieszkańcy wsi w czynie społecznym, pomagali przy znacznej części budowy. Resztę pracy skończyli fachowcy, opłaceni przez Urząd Miasta i Gminy. Budowa trwała ponad 10 lat. Trwało to tak długo, ponieważ brakowało funduszy.

W 1996 roku zorganizowano 65- lecie straży i odebranie I etapu budowy domu strażaka. A w roku 2000 70-lecie i odebranie budynku remizy do użytku.

W 2006 roku strażacy dostali kolejny samochód gaśniczy- Ford Transit. Również 2006 roku Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza zajęła 1 miejsce w zawodach strażackich. 2008 roku Męska Drużyna zajęła 9 miejsce na zawodach powiatowych na 28 drużyn startujących. W 2012 roku Męska drużyna zajęła 14 miejsce na zawodach powiatowych oraz 2 na gminnych, a w 2013 1 miejsce na gminnych.

Na dzień dzisiejszy OSP liczy 33 strażaków, w tym dwóch funkcjonariuszy PSP.

OSP bierze czynny udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych, przeciwpowodziowych, manewrach, uroczystościach kościelnych i innych.

Informacje oraz zdjęcia dzięki uprzejmości OSP Wygoda.

Strażacki.pl

Historia OSP w Wygodzie rozpoczyna się w 1930 roku, kiedy to na zebraniu wie

Galeria

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet