Wilkowiecko

OSP Wilkowiecko

OSP Wilkowiecko

Jednostka OSP Wilkowiecko powstała w 1917 roku była to 3 organizacja społeczna we wsi. Pierwszą była szkoła elementarna utworzona w 1865 roku, drugą była orkiestra dęta powstała w 1914 roku. Nowo powołany zarząd organizował drużynę strażaków i niezbędny sprzęt ppoż..

Po zakończeniu wojny wieś znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. Mimo trudności finansowych i braku pomocy z zewnątrz jednostka dość szybko została odbudowana dzięki ofiarności i poświeceniu żyjących wtedy ludzi. Pod koniec lat 40-tych zorganizowana została drużyna żeńska ,,Samarytanka'' , której zadaniem było udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Dowódcą była Lucyna Bardzińska. W tym też okresie jednostka zakupiła za własne pieniądze pierwszą motopompę produkcji angielskiej o dużej wydajności, praktyczna w transporcie, miała własne ogumienie. Była to chluba jednostki ponieważ bliźniaczą miała w tym czasie tylko Zawodowa Straż Pożarna w Częstochowie.

W 1954 roku jednostka zakupiła pierwszy samochód marki ,,TORNIKROFT'' dotąd do pożarów jeździli ciągle końmi. Pod koniec lat 50-tych komendant Stefan Szmigiel zorganizował męską młodzieżową drużynę pożarniczą W latach 1960-1965 w czynie społecznym przy znacznej pomocy komendanta Powiatowej Komendy Zawodowej Staży Pożarnej w Kłobucku Józefa Atłasika i jego zastępcy do spraw finansów Eugenii Kubańskiej za sumę 1.200 tyś. złoty wybudowany został nowy budynek dla straży oddany 26 września 1965 roku. Ważną wzmianką jest, iż został on wyśniony przez komendanta OSP Stefana Szmigla.

W 1968 roku jednostka otrzymała podwozie samochodu Star 20, a nadwozie do celów pożarniczych wykonał miejscowy rzemieślnik Henryk Kołotko, zastąpił wysłużonego Opla Blitz. 1982 roku 30 maja jednostka otrzymała sztandar. Wręczenia dokonał Prezes Wojewódzkiego Związki Ochotniczych Staży Pożarnych Antoni Krysiak. Kolejnym sukcesem 1988 roku było otrzymanie podwozia samochodu marki Jelcz którego karosację nadwozia dokonał Zakład Budowy Samochodów ,,Osinobus'' w Osinach. 2 maja 1991 roku w 80 rocznicę swych urodzin w stan spoczynku przeszedł Stefan Szmigiel długoletni działacz, komendant OSP a 2 września 1996 roku odszedł już na wieczną służbę żegnany przez liczne delegacje. W 1997 roku Mieczysław Szmigiel syn Stefana Szmigla zainicjował powstanie żeńskiej młodzieżowej drużny pożarniczej, a w 1998 drużyny męskiej. 22 marca 2000 roku zaprzyjaźniona jednostka z OSP Piławy Górnej przekazała nieodpłatnie na rzecz jednostki wóz GBAM 2/8+8 na podwoziu Stara A 26-P , a w dniu 24 maja tego samego roku GLM Żuk.

Dzięki temu decyzją Komendanta Głównego PSP w Warszawie z dnia 10 czerwca jednostka została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, a 12 lipca przekwalifikowana została z jednostki typu S1 na S2. Wśród zasłużonych członków na wyróżnienie zasługuje Mieczysław Szmigiel, który już w 3 pokoleniu od 16 roku życia pełni służbę w jednostce kontynuując tradycje przodków. Przez 45 lat bez przerwy jest czynnym członkiem naszej jednostki. Od wielu lat w zarządzie, funkcję komendanta przeją po swoim ojcu Stefanowi Szmiglowi długoletnim działaczu. Dzięki druhowi Mieczysławowi Szmiglowi jak i również Antoniemu Bardzińskiemu nasza jednostka dostała się w szeregi KSRG i została przekwalifikowana na typ S2.

Ważnym rozdziałem jest historia jaka łączy druhów i Ochotnicza Straż w Piławie Górnej z którą strażacka przyjaźń, zapoczątkowana w czasach kiedy to nieliczni mieszkańcy z Wilkowiecka osiedlili się w 1945 roku na Dolnym Śląsku w Pilawie Górnej powołując tam do życia w 1946 roku Ochotnicza Straż Pożarną. Ze swego grona wyłoniła zarząd. Piotr Deska to człowiek dzięki jego staraniom, wież miedzy jednostkami jest ciągle żywa. To z jego inicjatywy przy poparciu kolegów swego zarządu, poparciu Burmistrza Wacława Dzięciela oraz wyrażenia zgody bryg. Leszka Pawłaczka Komendanta PSP w Dzierżoniowie jednostka z Piławy przekazała na nieodpłatnie wiele sprzętu. Dzięki temu jednostka jako pierwsza w gminie weszła do KSRG i uzyskała typ jednostki S2. Druh Piotr Deska mówił o sobie: ,,Mieszkając tu w Piławie Górnej już 57 lat ciągle myślę o swojej rodzinnej wsi. Przed wojną należał do wielu organizacji młodzieżowych istniejących w miejscowości, nad wszystko cenił sobie przynależność do Straży Pożarnej i jej orkiestry. Dlatego jako ostatni strażak w Piławie Górnej wywodzący się z OSP w Wilkowiecku chciał dla niej coś zrobić, stąd pomysł o przekazaniu samochodów i innego sprzętu który udało się zrealizować przy pomocy wcześniej wymienionych osób."

Jednostka OSP należy również do Kompanii nr 6 Śląskiej Brygady Odwodowej. Większymi akcjami w jakich brała udział to pożar w Kamińsku i Kuźni Raciborkiej. W dniu 01 lutego 2013 roku w KP PSP w Kłobucku został przekazany dla jednostki samochód GBA 2/17 Renault Midliner przedsięwzięcie zrealizowano dzięki staraniom strażaków, radnych i gminy Opatów.

W szeregach aktualnie jest 25 druhów w tym jeden honorowy. Co roku druhowie przechodzą różne szkolenia i uzyskują uprawnienia. Starają się też o nowy sprzęt jak i utrzymanie starego. Druhowie wraz z innymi stowarzyszeniami wiejskimi organizują spotkania, festyny czy inne imprezy okolicznościowe na których to przeprowadzane są pokazy sprzętu jakim dysponują czy również pokazowe akcje. Aktywnie biorą udział w zawodach pożarniczych w których od lat zajmują czołowe miejsca. Od 2 lat szeregi powiększyły się o 7 druhów. W 2017 roku druhowie będą obchodzić 100 lat.

Informacje oraz zdjęcia dzięki uprzejmości OSP. Zapraszamy na ich strone OSP Wilkowiecko

Strażacki.pl

Jednostka OSP Wilkowiecko powstała w 1917 roku była to 3 organizacja społe

Galeria

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet