Brzeszcze

OSP Brzeszcze

OSP Brzeszcze

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeszczach zlokalizowana jest w województwie małopolskim, powiecie oświęcimskim. Jest to jedna z 6 jednostek w gminie Brzeszcze. Strażacy z Brzeszcz włączeni są w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Małopolskiej Brygady Odwodowej, gdzie działają w Kompanii Specjalnej-Pompowej "KRAK".

Początki OSP datuje się na 1887 rok.

W ramach OSP Brzeszcze działa Jednostka Operacyjno-Techniczna grupująca ok. 70 strażaków i strażaczek posiadających wyszkolenie i specjalistyczne uprawnienia do udziału w akcjach bojowych. Wymogiem w tej grupie są również ważne badania lekarskie i ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dodatkowo wsparcie stanowią strażacy, głównie starszego pokolenia, którzy pracują na rzecz OSP oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze - 2 sekcje męskie, 2 sekcje kobiece, łącznie ok. 50 osób.

W OSP działa 131 ochotników, w tym: zwyczajnych - 130 i honorowych - 1 oraz 50 osób w MDP (w tym męska i żeńska sekcja). W 2015 roku jednostka ta wyjeżdżała do 160 zdarzeń na terenie powiatu oświęcimskiego.

Druhowie dysponują dwoma pojazdami ratowniczo – gaśniczymi 519[K]50 GBA 2,5/16 STAR oraz 519[K]51 GBARt 1/1 IVECO. Na wyposażeniu jednostki znajduję się również pompa dużej wydajności HL 200 Białogon oraz przyczepa wężowa.

Ostatnimi czasy jednostka:
-Uczestniczy w zawodach sportowo-pożarniczych: wysokie miejsca w zawodach szczebla gminnego i powiatowego — I miejsce w klasyfikacji generalnej na zawodach gminnych w Przecieszynie 2016
-Uczestniczy w zawodach specjalistycznych: 15 miejsce na 90 zespołów PSP i OSP w Barbórkowym Turnieju Strażaków i Ratowników w Wieliczce
-Uczestniczy w manewrach ratowniczych-II miejsce w majowych manewrach w Hecznarowicach

Stale podnosi poziom wyszkolenia poprzez udział strażaków ratowników w kursach i szkoleniach; organizuje zabawy, festyny, prażone strażackie, wycieczki i wyjazdy integracyjne; bierze udział w uroczystościach strażackich, kościelnych, państwowych i samorządowych.
Prowadzi remonty i konserwacje sprzętu i wyposażenia; czyni stałe nakłady na obiekt remizy (siedziba OSP) w ostatnich 5 latach remont kapitalny budynku, wyposażenie i uruchomienie sali weselnej, salki bankietowej, remont garaży samochodowych.

Cele na najbliższe lata:

Pozyskanie nowego samochodu pożarniczego
Organizacja obchodów 130-lecia OSP Brzeszcze w roku 2017
Dalsza rozbudowa Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
Modernizacja wspólnie z organizacjami lokalnymi terenu rekreacyjnego - „park pod lipkami”
Dalsze podnoszenie standardu budynku remizy

Skład zarządu:
Grzegorz Chowaniec - Prezes Zarządu
Adrian Walczyk - Naczelnik OSP
Tomasz Mrowczyk - V-ce Prezes
Bartłomiej Bielenin - Z-ca Naczelnika
Adam Maślanka - Sekretarz / Skarbnik
Adam Maj - Członek Zarządu
Marek Repetowski - Członek Zarządu
Marek Maciewicz - Członek Zarządu
Tadeusz Merta - Członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:
Michał Nikiel - Przewodniczący
Agnieszka Niedziela
Mateusz Korzec

Opracowanie: Oświęcim112

Strażacki.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeszczach zlokalizowana jest w województwie małopolskim, powiecie o

Galeria

Czytaj również