Sawice

OSP Sawice

OSP Sawice

Ochotnicza Straż Pożarna w Sawicach powstała 15 marca 1957 roku po przez zwołane zebranie wiejskie. Równolegle z tworzeniem struktur działalności, ochotnicy i mieszkańcy wsi Sawice podjęli starania o powstanie siedziby dla nowo powstałej organizacji. Cała budowa i materiały były pozyskiwane przez druhów, po przez organizowanie różych zabaw np. ,, komedyjek ".

Jedną z pierwszych pomp jakie posiadała jednostka, była PO-5, która byłą nagrodą za wygrane zawody w latach 70-tych ( na stanie jednostki do dziś ). Przez kolejne lata w szeregach straży, zmieniał się tylko zarząd. Pod koniec lat 90-tych niestety dopadł jednostkę kryzys, na wskutek braku nowych, młodych członków działalność organizacji została mocno ograniczona.

Po 10 latach, bo 26 marca 2007 roku OSP zakończyła swoją stagnację i rozpoczeła nowy etap w swojej histori. Inicjatorami rozwinięcia aktywnej działalności byli obecni członkowie zarządu wspierani przez władzę samorządowe gminy Repki. W 2007 roku OSP poprzez zasiedzenie przyjeła od Skarbu Państwa nieruchomość na której znajduje się strażnica i otoczenie, a już w 2009 roku dzięki dofinansowaniu ze środków Uni Europejskie i gminy Repki została wyremonotowana razem z garażem.

Obecnie na wyposażeniu jednostki znajduje się przyczepka strażacka przyprowadzona w 2012 roku od nie istniejącej już jednostki w Czaple-Andrelewicze oraz w 2013 roku ratowniczy Ford Transit zabudowany przez WISS z jednostki OSP Skrzeszew. Druhowie posiadają 2 pompy, PO-5 i motopompe pływająca Niagara z 2009 roku, sprzęt gaśniczy ( węże, prądownice itp. ), 10 kompltów ubrań koszarowych i galowych, 13 kompletów Nomexów z czego 6 jest nowych zakupionych w 2015 roku z dotacji. Również z tych dotacjo zostało zakupione 6 par butów specjalnych i 8 hełmów. Po koniec 2016 roku jednostka z OSP Repki wsparła druhów torbą medyczną PSP-R1 oraz 2 kompletami NOMEXów.

Do najważniejszych akcji ratowniczych strażacy zaliczają: gaszenie pożaru stodoły u panśtwa Tomczaków (1965 rok ) oraz stodoły państwa Starzewskich, gdzie co prawda nie duało się uratować budynku, ale ocalono sąsiednie zabudowania. Najbardziej tragiczny był pożar domu i zabudowań w Sawicach w latach 70-tych kiedy w płomieniach zginęło dwoje dzieci. W 1982 roku ochotnicy walczyli z ogniem na wysypisku śmieci w Sawicach, w 2009 roku gasili płonący samochód przy kościele parafialnym, a rok później palące się zarośla przy młynie w Sawicach-Broniszach. W 2012 roku zabezpieczali budynek ośrodka rehabiltycyjnego po zerwaniu dachu przez wichurę, a rok później likwidowali skutki podtopienia domu. W roku 2016 SKKP w Sokołowie Podl. zanotowało 6 wyjazdów ochotników z Sawic.

Poza udziałem  w akcjach ratowniczo-gaśniczych druhowie uczetsniczą w ćwiczeniach i zawodach organizowanych przez gmine Repki. Obecni są również podczas uroczystościach patriotycznych  i religijnych m. in. pełniąc wartę honorową przy Grobie Pana Jezusa w czasie świąt wilekanocnych.

W okresie od marca do czerwca w 2015 roku w komendzie powiatowej PSP w Sokołowie Podlaskim miało miejsce jednoetapowe szkolenie 2-stopniowe szkolenie strażaków ratowników przygotowujące druhów do działań. W szkoleniu wzięło udział 8 druhów którzy zakończyli je pozytywnie.

Jednostka liczy obecnie około 30 druhów czynnych, będących na zebraniach, zawodach i ważnych dla życia jednostki sprawach. W 2017 roku do OSP zapisało się 4 nowych, młodych strażaków.

Od 2017 roku druhowie prowadzą również 1% dla OSP. W roku 2017 strażacy mają swoją małą rocznice, obchodzą 60 lat istnienia jednostki i 10 rok od końca stagnacji. ,,Dążymy i mamy chęci!" - kwitują strażacy.

Strażacki.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Sawicach powstała 15 marca 1957 roku po przez zwołane zebranie wiejskie. R&

Galeria

Czytaj również