Wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim

Wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim

Solec Kujawski to miasto w centralnej części województwa kujawsko - pomorskiego, przynależące do powiatu bydgoskiego. Leży na lewym brzegu Wisły w odległości 20 km od Bydgoszczy (zachód) i 35 km od Torunia (wschód). Tereny położone na południe od miasta porasta jeden z największych kompleksów leśnych w Polsce – Puszcza Bydgoska. Liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia 2011 wynosiła 16 222 osoby. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim istnieje już od ponad 126 lat. Na wstępie opiszę zarysy historyczne jednostki.

 

Historia

Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu Kujawskim została utworzona w dniu 4 kwietnia 1886 roku. Zebranie założycielskie prowadził i przedstawił statut, ówczesny Burmistrz miasta Solca, Teller. Statut został podpisany przez 23 członków założycieli. Należy pamiętać, że był to okres zaborów, a miasto znajdowało się pod zaborem pruskim. Większość mieszkańców stanowili Niemcy.

Pierwszym Komendantem OSP wybranym na zebraniu założycielskim został Ernest Kruger. Po roku działalności OSP liczyła 60 członków czynnych i wyposażona była w sikawkę ręczną, 36 metrów węża, drabiny, bosaki, tłumice. Pierwszy sprzęt mechaniczny jednostka otrzymała w roku 1930. Była to motopompa. W latach trzydziestych nastąpił szybki rozwój jednostki, która była dofinansowana głównie przez Towarzystwo Ubezpieczeń Ogniowych i Magistrat miasta, który zakupił w roku 1935 pierwszy samochód pożarniczy marki Opel.

W roku 1937, gdy w Tygodniu Straży członkowie OSP udali się samochodem na ćwiczenia pokazowe do Plątnowa, nastąpiła awaria układu kierowniczego, w wyniku czego samochód uderzył w drzewo. W wypadku zginęły dwie osoby. Rozbity samochód został wyremontowany i służył do wybuchu II wojny światowej. Dobrze rozwijająca się działalność OSP została przerwana w okresie okupacji hitlerowskiej. Władzie niemieckie skreśliły z rejestru członków OSP wszystkich Polaków. W 60 rocznicę powstania, tj. w 1946 r., OSP otrzymała samochód marki Chevrolet, a w następnym roku rozpoczęto rozbudowę remizy, zainstalowano syrenę alarmową i telefon. Pierwsze lata po wojnie to przede wszystkim walka strażaków z pożarami w lasach, szczególnie wzdłuż torów kolejowych przy linii Bydgoszcz – Toruń, spowodowanymi przez iskry z parowozów, jak również z zagrożeniami powodziowymi ze strony Wisły, której wody często zalewały miasto i okoliczne tereny. Nie zapomniano także o własnych potrzebach, a te dotyczyły m.in. dalszej rozbudowy strażnicy. W 1955 r. jednostka otrzymała kolejny samochód pożarniczy - Star 20. W 1959 roku oddano do użytku świetlicę wybudowaną nad garażami. W tym roku także, z powodu upałów, było dużo pożarów lasów. Największy pochłonął około 2000 hektarów w leśnictwie Chrośna. W dwutygodniowej akcji gaszenia i dogaszania pogorzeliska brały udział jednostki straży pożarnej z całego województwa, wojsko i ludność cywilna – w sumie około 12 tysięcy osób. W 1961 roku z okazji 75-lecia OSP jednostka została uhonorowana sztandarem ufundowanym przez społeczeństwo miasta, a także otrzymała samochód Star 25 GBM. Był to pierwszy beczkowóz w soleckiej OSP.

W przeszłości, OSP Solec Kujawski nie zabrakło praktycznie przy żadnym większym pożarze na terenie województwa. Strażacy gasili m. in. spichrze w Bydgoszczy, młyn w Świeciu, Zakłady Celulozy i Papieru w Świeciu, Zakłady Chemiczne „Elana” w Toruniu. Brali udział w zabezpieczeniu awarii rurociągu „Przyjaźń” pod Koninem i uczestniczyli w gaszeniu wielu innych, równie dużych pożarów na terenie województwa.

W ramach ćwiczeń i pokazów soleccy strażacy przez wszystkie lata targów „SAWO” w Bydgoszczy brali udział w pokazach wystawionego sprzętu i środków gaśniczych; w 2000 r. na „SAWO” w Poznaniu jako jedyni w kraju wraz z OSP z Lubrańca mieli stoisko jako reprezentacja województwa kujawsko – pomorskiego. Zabezpieczali również na bydgoskim lotnisku wizytę Papieża i pokazy sprzętu lotniczego, samolotów cywilnych i bojowych (Air Show).

Obecnie OSP Solec Kujawski działa w ramach Krajowego Systemu – Gaśniczego. Niesie to za sobą zwiększone wymagania kwalifikacyjne i sprzętowe. Członkowie OSP mają ukończone kursy i przeszkolenia:

-   obsługi aparatów do dróg oddechowych

-   płetwonurka I, II, III stopnia

-   nurka zawodowego

-   wychowawców na obozy i kolonie

-   obsługi agregatów prądotwórczych

-   medyczny

-   obsługi motopomp

-   steromotorzysty

-   obsługi pilarek

-   szeregowych, dowódców OSP

 Grupa ratownictwa wodnego

Sekcja ratownictwa wodnego Ochotniczej Straży Pożarnej powstała w 1994 r. z inicjatywy Zarządu OSP. Pierwsze uprawnienia już w 1995 r. zdobyło sześciu strażaków. Początek działalności opierał się głównie na podnoszeniu kwalifikacji i sprawności, ćwiczeniach przy boku strażaków płetwonurków z KM PSP w Bydgoszczy, pod nadzorem Janusza Słomczewskiego oraz pozyskiwaniu nowego sprzętu. Od kilku lat strażacy współpracują z sekcją Ratownictwa Wodnego Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. Duże wsparcie szkoleniowe i sprzętowe udziela im Komendant Szkoły i opiekun sekcji ratownictwa wodnego, członek soleckiej jednostki, kpt. Mariusz Wawerka. Instruktorem i trenerem od 2000 r. jest Jacek Krzycki, a zawodnikami osiągającymi najlepsze wyniki w zmaganiach na akwenach wodnych jest Bartłomiej Stępień i Dariusz Więckowski. Sekcja ratownictwa wodno - nurkowego składa się z 35 osób posiadających m. in. uprawnienia I, II, III stopnia płetwonurkowania, ratownika wodnego (WOPR), młodszego nurka zawodowego, obsługi sprężarek powietrznych oraz patenty żeglarskie steromotorzysty itp. Wyposażenie kompletowane przez kilka lat to: skafandry mokre i suche, jackety, automaty oddechowe i inny specjalistyczny sprzęt nurkowy. Ponadto deska ratownictwa lodowego, łodzie ratownicze pneumatyczne, łódź ratownicza z silnikami zaburtowymi oraz samochód ratownictwa wodnego.

Pierwszy raz w Mistrzostwach Polski Strażaków Płetwonurków drużyna wzięła udział już w roku 1995. W 2009 roku w IV Mistrzostwach Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Przeciwpowodziowym druhowie z Solca zajęli I miejsce w klasyfikacji łodzi 31-50 KM oraz II miejsce w klasyfikacji generalnej. Ostatnim dużym osiągnięciem sekcji ratownictwa wodnego było wystąpienie w 2011 roku na VI Mistrzostwach Polski Strażaków Ochotników w Ratownictwie Wodnym i Powodziowym w Wilkasach. W zmaganiach łodzi klasy od 31 do 50km zajęli I miejsce jak również znaleźli się na I miejscu w klasyfikacji generalnej.

Wyposażenie

Zarówno druhowie jak i ich sprzęt są dobrze przygotowani do przeciwdziałania zagrożeniom. W skład bojowy jednostki wchodzi siedem pojazdów specjalistycznych, ścianka wspinaczkowa na przyczepie, pontony oraz łodzie ratownicze.

309[ C]61 - GBA 2,5/23 STAR 12.185 - średni samochód ratowniczo gaśniczy ze zbiornikiem na wodę o pojemności 2500 litrów i zbiornikiem na środek pianotwórczy o pojemności 250 litrów oraz z autopompą o wydajności 2300 litrów na minutę. Wyposażony w torbę PSP-R1, deskę ortopedyczną,  zestaw narzędzi hydraulicznych marki LUKAS, pilarkę i przecinarkę oraz pompę o wydajności 500l/min marki STIHL, agregat prądotwórczy, 4 szt. AODO oraz jedna sztukę ucieczkową dla poszkodowanego własnej roboty , armaturę wodno-pianową, drabiny D10W, lekko przystawna, słupkową i inny sprzęt pożarniczy.

309[ C]62 - GCBA 5/35 MAN TGM 18.340 - ciężki samochód ratowniczo gaśniczy ze zbiornikiem na wodę o pojemności 5000 litrów i zbiornikiem na środek pianotwórczy o pojemności 600 litrów oraz z autopompą o wydajności 3500 litrów na minutę. Wyposażony w 5 sztuk AODO umieszczone w kabinie, plecak medyczny, wyciągarkę samochodową, skokochron, pompę pływająca NIAGARA, armaturę wodno-pianową, noszaki wężowe, piłę do drewna, przecinarkę do żelbetu chłodzoną wodą, przenośną najaśnice akumulatorową, 4 drabiny nasadkowe oraz inny sprzęt pożarniczy.

309[ C]63 - GCBAM 5/1,0/0,8 Praga - samochód ratowniczo gaśniczy ze zbiornikiem na wodę o pojemności 5000 litrów oraz z autopompą o wydajności 1000 litrów na minutę i motopompą o wydajności 800 litrów na minutę. Wyposażony w armaturę wodną oraz 2 szt. tłumic.

309[ C]64 - GBArt 1/19 Mercedes Benz Vario 814 - średni samochód ratowniczo gaśniczy ze zbiornikiem na wodę o pojemności 1000 litrów i zbiornikiem na środek pianotwórczy o pojemności 150 litrów oraz z autopompą o wydajności 1900 litrów na minutę. Wyposażony w pół automatyczny AED (ang. Automated External Defibrillator), torbę PSP-R1, deskę ortopedyczną oraz nosze podbierakowe, kamizelkę Kendricka, zestaw narzędzi hydraulicznych marki WEBER, pilarkę i przecinarkę marki STIHL, agregat prądotwórczy, 4 sztuki AODO umieszczone w kabinie, środki chemiczne, drabiny D10W, lekko przystawna, słupkową, armaturę wodno-pianową, i inny sprzęt pożarniczy.

309[ C]65 - SRtiw Mercedes Benz 911 - specjalistyczny ratownictwa technicznego i wodnego. Wyposażony w zestaw narzędzi hydraulicznych marki LUKAS, 2 szt. pilarek i przecinarkę marki STIHL, 4 szt. poduszki wysokiego ciśnienia niskiego podnoszenia, 2 szt. poduszek niskiego ciśnienia wysokiego podnoszenia, 7 szt. butli 300 bar  z powietrzem, pompę pływającą NIAGARA, 2 szt. skafandrów niezatapialnych, 6 szt. kamizelek ratunkowych, torbę PSP-R1, deskę ortopedyczną oraz nosze próżniowe, koło ratunkowe, środki chemiczne, 2 szt. szelek ratowniczych wraz z kompletem lin różnej długości, agregat prądotwórczy o mocy wystarczającej do zasilenia wszystkich najaśnic będących na wyposażeniu OSP, armaturę wodną oraz różnego rodzaju sprzęt burzący.

309[ C]66 - SLRT Lublin II - specjalistyczny lekki ratownictwa technicznego posiadający komplet wymiennych wózków ze sprzętem takim jak ręczny zestaw hydrauliczny, szybkie natarcie wraz ze zbiornikiem 500 litrów oraz środki chemiczne.

309[ C]67 - SLOp Volkswagen Vento - samochód lekki operacyjny.

Solecka OSP jest również wyposażona w sprężarkę do ładowania butli z powietrzem, trzy motopompy Tohatsu, a także sieć łączności, tj. radiostacje samochodowe, radiostacje przenośne, radiostacje bazowe Motorola i Yaesu, bazowa i przenośna radiostacja Lasów Państwowych.

Orkiestra dęta

Przy OSP działa orkiestra dęta mająca już prawie sto lat. Powstanie jej datuje się na rok 1912. Po kilkunastoletniej przerwie w działalności zespół został reaktywowany w roku 1964. Początkowo w skład orkiestry wchodziło 13 członków. Choć borykała się ona z niedoborem instrumentów, już 22 lipca 1964 dała swój pierwszy publiczny koncert. Na dzień dzisiejszy orkiestra skupia wokół siebie ludzi w różnym wieku, przede wszystkim młodzież i dzieci w wieku szkolnym, dając im możliwość samorealizacji i rozwoju zainteresowań muzycznych.

Zespół przez całe lata swojego istnienia bardzo aktywnie bierze udział w życiu kulturalnym miasta i województwa. Uświetnia prawie wszystkie imprezy plenerowe i uroczystości. Niektóre z nich na stałe wpisały się w działalność orkiestry. Największymi osiągnięciami orkiestry jest zajęcie I miejsca w Międzywojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Pułtusku (1975) oraz zakwalifikowanie się do udziału w III Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych OSP w Koszalinie w 1975 roku. Festiwalowym zmaganiom poddały się wtedy najlepsze orkiestry w kraju, a solecki zespół zdobył V miejsce. Orkiestra uświetniała swoimi koncertami m. in. Centralne Dożynki w Bydgoszczy (1972), Wizytę Papieża Jana Pawła II w Bydgoszczy (1999), a teraz zajmuje czołowe miejsca w Przeglądach i Festiwalach Wojewódzkich Orkiestr Dętych.

Zakończenie

Przy siedzibie OSP znajduje się również muzeum, w którym zostały zgromadzone liczne eksponaty związane z działalnością przeciwpożarową soleckich druhów. Dokładne informacje oraz zdjęcia dotyczące muzeum w następnym materiale.

Na zakończenie warto dodać, że jednostka OSP Solec Kujawski jest często odwiedzana przez elewów z Bydgoskiej Szkoły Podoficerskiej. Wielu z nich jest pod wrażeniem wyposażenia i ilości znajdującego się na samochodach sprzętu. Średnia ilość wyjazdów do zdarzeń różnego typu wynosi ponad 250.

{ rsmediagallery tags="20130413_osp_solec_kujawski"}   

Strażacki.pl

Wizyta w Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim

Czytaj również

https://diponegoro-pahlawan.perpusnas.go.id/slot-gacor/ http://www.pssp.ru/ Slot88 https://www.hettstedt.de/ http://maebashi-cci.or.jp/ Slot Dana Slot77 https://rguts.ru/ Visitorbet