Kędzierzyn-Koźle

Ćwiczenia w zakładach Azotowych Kędzierzyn - „Azoty – 2020”

Ćwiczenia w zakładach Azotowych Kędzierzyn - „Azoty – 2020”

15 września 2020 roku od godziny 9:00 rozpoczęły się ćwiczenia pk. „Azoty – 2020” w zakładach Azotowych Kędzierzyn S.A. w Kędzierzynie-Koźlu.

Ćwiczenia miały charakter ćwiczeń aplikacyjnych. Sprawdzono m.in. funkcjonowanie sztabów komendantów PSP na poziomie taktycznym i strategicznym, a także ich współpracę z samorządami i instytucjami na poziomie wojewódzkim i powiatowym, dzięki czemu można było zweryfikować wybrane założenia Zewnętrznego Planu Operacyjno – Ratowniczego.

Celem ćwiczeń było:

  • sprawdzenie założeń zewnętrznego planu operacyjno-ratowniczego dla ZDR,
  • doskonalenie organizacji działań w zakresie usuwania skutków wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w ZDR,
  • doskonalenie współpracy służb i instytucji z KDR oraz realizacji przez nich zadań podczas awarii na ZDR,
  • praktyczne sprawdzenie przepływu informacji o zdarzeniu pomiędzy służbami i instytucjami,
  • sprawdzenie procedur alarmowania wybranych sił i środków centralnego odwodu operacyjnego oraz wojewódzkiego odwodu operacyjnego,
  • doskonalenie opracowywania dokumentacji operacyjnej na potrzeby prowadzenia działań ratowniczych,
  • sprawdzenie współpracy dyżurnych: SK OKW PSP i SK KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu,
  • sprawdzenie możliwości powołania i pracy sztabu w formie wideokonferencji,
  • obsługa medialna ćwiczeń.

Scenariusz ćwiczeń obejmował awarię rurociągu przemysłowego ciekłego amoniaku, w wyniku której doszło do wycieku 30 000 kg ciekłego amoniaku. Rozlana substancja odparowała tworząc toksyczną chmurę par. W wyniku zdarzenia dwie osoby – pracownicy zakładu – zostały poszkodowane.

W ćwiczeniach wzięły udział aplikacyjnie siły i środki Państwowej Straży Pożarnej z terenu całego województwa opolskiego, przedstawiciele zakładu, władze samorządowe, centra zarządzania kryzysowego oraz przedstawiciele wszystkich służb.


Źródło: KW PSP Opole i KP PSP Kędzierzyn-Koźle

Strażacki.pl

15 września 2020 roku od godziny 9:00 rozpoczęły się ćwiczenia pk. „

Galeria

Czytaj również