Złotów

Ćwiczenia zgrywające PSP i OSP pk. "Studnia"

 Ćwiczenia zgrywające PSP i OSP pk. "Studnia"

W drugiej połowie lutego br. strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Złotowie przeprowadzili rozpoznania operacyjne lokalnej oczyszczalni ścieków, a zwieńczeniem były ćwiczenia zgrywające w dniu 28 lutego, gdzie wspólnie zastępy PSP i OSP doskonaliły swoje umiejętności w zakresie prowadzenia akcji ratowniczych.

Tym razem strażacy realizowali założenie z dziedziny ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym. Główne założenie szkoleniowe obejmowało m.in. dotarcie do osoby poszkodowanej pozostającej w studni technicznej, zbudowanie odpowiedniego stanowiska ratowniczego, ewakuację poszkodowanego wymaganymi technikami i wdrożenie procedur z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Zrealizowane ćwiczenia nadzorowała bezpośrednio kadra wydziału ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych oraz jednostki ratowniczo-gaśniczej a obserwatorami było kierownictwo Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Złotowie oraz przedstawiciele Zespołu Zarzadzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego.

Źródło: KP PSP w Złotowie 

Strażacki.pl

W drugiej połowie lutego br. strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w

Galeria

Czytaj również