Mirowice

OSP Mirowice

OSP Mirowice

W styczniu 1967 roku mając na uwadze bezpieczeństwo swoich gospodarstw mieszkańcy wsi Mirowic na wspólnym spotkaniu postanowili wystąpić do władz o pomoc w zorganizowaniu jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej a dwa miesiące później 3 marca na zebraniu z ówczesnymi władzami m.in. Komendantem Powiatowym Straży Pożarnej kpt. Sieradzkim Józefem oraz Przewodniczącym Gminnej Rady Narodowej Neską Franciszkiem jednogłośnie podjęto uchwałę o zorganizowaniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mirowicach, w której skład weszło 35 druhów.

W roku 1968 jednostka otrzymała pierwszy sprzęt przeciwpożarowy w postaci motopompy wraz z wyposażeniem, węże ssące i tłoczne. Jako środek alarmujący zastosowano gong. Z braku własnych budynków sprzęt ten był przechowywany w jednym z prywatnych gospodarstw.

W roku 1969 wybuch w miejscowości groźny pożar a budynek, w którym magazynowano sprzęt gaśniczy znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie ogniska pożaru co spowodowało spalenie jego większości i trudności w prowadzeniu akcji gaśniczej. W sumie w pożarze zniszczone zostały cztery gospodarstwa.

Po kolejnym pożarze w 1971 roku podjęto decyzję o budowie strażnicy dla OSP. W związku z trudnościami z przekazaniem działki pod inwestycję pozwolenie na budowę uzyskano dopiero w 1977 roku i wówczas wykonano fundamenty.

Z braku środków finansowych i materiałów budowlanych wystąpiły kolejne opóźnienia w budowie strażnicy, która w stanie surowym została zakończona w 1982 roku. Jako środek alarmujący zainstalowano syrenę elektryczną.

Przez kolejne 6 lat wykonano tynki wewnątrz budynku, podłogę i ogrodzenie.

Dopiero w 1988 roku dzięki aktywności strażaków i mieszkańców udało się ukończyć i oddać do użytku budynek OSP organizując uroczyste otwarcie. Szczególnym zaangażowaniem w budowie strażnicy wyróżnił się naczelnik druh Grzyb Zdzisław, któremu należą się ogromne słowa uznania .

W latach gdy budowano strażnicę druhowie gromadzili sprzęt przeciwpożarowy, mundury bojowe i galowe.

Budowa strażnicy była wielkim wysiłkiem finansowym i organizacyjnym dla Jednostki. Należy podkreślić olbrzymią pomoc finansową i doradczą Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Radomiu , Komendy Rejonowej Staży Pożarnej w Grójcu i Urzędu Miasta i Gminy w Grójcu.

W 1993r. Jednostka otrzymała pierwszy samochód strażacki marki ŻUK wraz z wyposażeniem, dzięki któremu można było szybciej docierać do pożarów. W 1995 roku druhowie otrzymali sprzęt do selektywnego wywoływania i radiotelefon.

W dniu 10.08.1997 roku z okazji 30-lecia istnienia Jednostki odbyła się uroczystość poświęcenia i wręczenia sztandaru, który był uhonorowaniem pracy wszystkich strażaków z jednostki zarówno tych żyjących jak i tych którzy opuścili szeregi OSP.

W 2000 roku druhowie otrzymali samochód ciężarowy marki STAR 200. Natychmiast podjęto decyzję o przebudowie jego nadwozia na ratowniczo – gaśnicze, wyposażeniu go w profesjonalny sprzęt i budowie garażu. Rok później wóz strażacki został zarejestrowany jako specjalistyczny samochód pożarniczy. Pojazd ten pozwolił na sprawniejsze prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych na terenie Gminy i Powiatu Grójec, oraz w znacznym stopniu przyczynił się do zwiększenia zabezpieczenia przeciwpożarowego miejscowości i najbliższych okolic.

Wraz z otrzymaniem bojowego samochodu gaśniczego jednostka OSP Mirowice włączona została do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Było to niewątpliwie wielkie wyróżnienie dla strażaków, gdyż byli oni pierwszą Jednostką OSP z gminy Grójec włączoną do tego systemu.

Przynależność do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego spowodowała, że jednostka pozyskiwała jeszcze bardziej profesjonalny sprzęt ale również wymagało to od strażaków większego zaangażowania w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Strażacy częściej brali udział w szkoleniach i kursach organizowanych przez Powiatową Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu.

W 2006 roku nastąpiły zmiany personalne w składzie zarządu. Na stanowiska zostali wybrani:

Kolejne lata to modernizacja strażnicy polegająca m.in. na wymianie okien, pokrycia dachu, ociepleniu ścian i stropu, wymianie podłogi, podłączenia do sieci gazowej oraz doposażenie Jednostki w nowy sprzęt gaśniczy i ratowniczy.

Rok 2012 był rokiem szczególnym dla jednostki ponieważ druhowie obchodzili jubileusz 45-lecia istnienia ale również w tym roku strażacy otrzymali nowy średni samochód ratowniczo-pożarniczy marki Mercedes Atego 1429F wraz z nowoczesnym wyposażeniem. Zastąpił on 28 letniego Stara GBA 200, który służy druhom od 2001 roku.

Zakup był możliwy dzięki życzliwości i wsparciu finansowym od władz Gminy i Miasta Grójec, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiemu.

Na dzień dzisiejszy w jednostce OSP Mirowice służy 48 strażaków w tym 29-u czynnych, 14-u wspierających i 5 kobiet.

Jednostka posiada dwa średnie samochody ratowniczo-gaśnicze marki STAR GBA 200 i Mercedez Atego 1429F, wyposażone m.in. w :

- autopompę

- wyciągarka elektryczna

- maszt oświetleniowy

- agregat prądotwórczy

- piłę spalinową do betonu i do drewna

- pompę pływakową

- pompę szlamową

- szybkie natarcie

- aparaty ochrony dróg oddechowych

- zestaw do ratownictwa medycznego

Podsumowując 45-letnią działalność druhowie z dumą mogą spojrzeć na dorobek jednostki, która z roku na rok stawała się coraz bardziej nowoczesna. Należy podkreślić duże zaangażowanie i upór w dążeniu do celów prezesa druha Sylwestra Matulki, który w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju jednostki i który od dwudziestu trzech lat pełni funkcję prezesa oraz strażaków, którzy z chęcią poświęcając swój czas i brali aktywny udział w pracach społecznych takich jak m.in. budowa strażnicy, wodociągu, drogi. Jednostka wielokrotnie brała udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych nie tylko na terenie gminy i powiatu Grójec ale również poza nim, niosąc pomoc poszkodowanym i ratując ich mienie. Członkowie jednostki byli wielokrotnie nagradzani za swą działalność i aktywność medalami za zasługi dla pożarnictwa.

Druhowie za pośrednictwem naszego portalu serdecznie dziękują za otrzymany wkład finansowy i fachową pomoc w ciągłym modernizowaniu i ulepszaniu jednostki Urzędowi Miasta i Gminy Grójec, Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu, Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie oraz Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Informacje oraz zdjęcia OSP.

Strażacki.pl

W styczniu 1967 roku mając na uwadze bezpieczeństwo swoich gospodarstw mieszkańcy wsi Mirowic na wsp&oa


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Galeria

Czytaj również