Osuchy

OSP Osuchy

OSP Osuchy

OSP Osuchy to jednostka znajdująca się w małej wsi na Lubelszczyźnie. Wsi znanej z największej bitwy partyzanckiej i największego cmentarza partyzanckiego w Polsce. Jednostka znajduje się na skraju Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej bogatą we florę i faunę gdzie przeważają lasy i łąki, gdzie powstaje najwięcej akcji ratowniczo-gaśniczych. Również we wsi przepływają takie rzeki jak Tanew, Sopot czy Czarna. Podczas roztopów i ulew pokazują kto jest królową natury. Ale również przez miejscowość przebiega droga wojewódzka nr 849, na której występują zdarzenia drogowe. Jednak jednostka na razie nie posiada sprzętu technicznego, ale druhowie mają nadzieję że do tego się przybliży, bo z roku na rok przybywa członków ze szkoleniem technicznym.

Miejscowość liczy 142 osoby, z czego 34 osoby należą do jednostki w służbie czynnej , w tym 15 osób nie przekraczających 25 roku życia oraz jeden członek honorowy. W lutym 2016 roku zarząd przejęła młodsza grupa wiekowa, z myślą niesienia pomocy w dalszych latach. Rejon słynie z produkcji tytoniu, co pochłania dużo czasu. Gdy zabrzmi syreny dźwięk bez wahania rzucają robotę i gonią na akcję.

Jednostka powstała w październiku 1997 roku. Jednymi z założycieli i osób które przyczyniły się do powstania jednostki w Osuchach jest Kazimierz Paterak i Jerzy Bodys oraz w dużej mierze Mieczysław Ludwik Buczek.

Na wyposażeniu strażaków znajduje się samochód gaśniczy Star 200. Podwozie strażacy otrzymali od Szkoły Policyjnej w Pile, a karosaż został dokonany w Kielcach. 5 maja 1999 roku samochód został poświęcony. Samochód jest ładny wizualnie ale często ulega awariom, z tego powodu kilka razy druhowie nie dotarli lub w ogóle nie wyjechali do akcji. Jednostka posiada dwóch kierowców konserwatorów oraz osiem osób po szkołach mechanicznych i elektromechanicznych. Więc zawsze kontrolują by samochód był sprawny.

Dzięki funduszom Urzędu Gminy i Ochrony Środowiska w Lublinie, zakupiono motopompę oraz drobny sprzęt typu; węże i inny niezbędny w akcjach gaśniczych, na kwotę 20 tys. zł. W 1998 roku strażacy pozyskaliśmy 9 hełmów od PSP w Tomaszowie Lubelskim, oraz 9 pasów bojowych od OSP Chmielek. Przez lata doposażano samochód w sprzęt pożarniczy. Obecnie na wyposażeniu druhowie posiadają motopompę pływającą Niagara, motopompy M8-PO5 i M8/8-1, oraz wiele innego drobnego sprzętu.

W 2013 roku jednostka pozyskała zintegrowany system alarmowania i ochrony ludności tzw. selektywne wywoływanie + SMS.

Budynek remizy został przebudowany z dawnej świetlicy letniskowej. W 1999 roku, OSP za własne środki odkupiło budynek obecnej remizy. W sfinansowaniu zakupu pomógł PZU w Biłgoraju. Remiza z rok na rok była remontowana. W ostatnich latach zostały wymienione okna, budynek został ocieplony, ułożono kostkę brukową i został pomalowany dach.

Jednostka w 2014 i 2015 zajęła pierwsze miejsce pod względem wyjazdów do akcji na terenie powiatu biłgorajskiego z jednostek OSP nie wymieniając jednostki OSP JRG i KSRG. W 2015 roku jednostka wyruszała do akcji 31 razy. A dokładnie do powalonych drzew, podtopień, pożarów budynków oraz najczęściej do pożarów traw, torfowisk i lasów. 2015 roku był rekordowy pod względem wczesnej pory wiosennej i późnej zimowej. Pierwszy wyjazd na pożar traw miał miejsce 20 lutego a ostatni w połowie grudnia.

Jako najcięższą akcję wszyscy jednogłośnie wymienią akcję pożarniczą podczas suszy w sierpniu 2015, gdzie w miejscowości Olchowiec paliło się przez tydzień torfowisko. Używano wówczas sprzętu nadleśnictwa, by wykopać rowy 80 cm głębokości wokół pożaru i zalać rowy wodą z cystern, aby pożar nie rozprzestrzeniał się dalej. Po kilku dniach pożar się przedostał na drugą stronę rowu i przy pomocy silnego wiatru rozprzestrzeniał się coraz szybciej. W tym samym tygodniu wybuchł pożar w miejscowości Kozaki i tam również płonął torf. Wszystkie pobliskie jednostki przebywały na pożarze w miejscowościach Kozaki i Olchowiec, gdy wybuchł pożar lasu i torfu w pobliżu domostw w miejscowości Osuchy. W akcji pomagały samoloty gaśnicze. Czas jednostki na akcji ostatniego dnia wynosił 10 godzin. Całe szczęście, że nadeszły opady deszczu i królowa natura pomogła strażakom.

Strażacy czynnie uczestniczą w zawodach sportowo – pożarniczych. Przez ostatnie lata było trudno z zajęciem miejsca na podium. Ale z roku na rok druhowie ulepszają sprzęt , bezustannie ćwiczą, aby w kolejnym roku uzyskać jeszcze lepszy czas i rezultat. Osuchy trzykrotnie gościły gminne zawody sportowo-pożarnicze, z czego raz, w 2002 roku, była organizatorem. Jednostki biorące udział w zawodach pochodziły z gminy Łukowa, Obsza, Józefów, Aleksandrów oraz Tereszpol.

Druhowie co roku biorą udział w takich świętach jak Święta Wielkanocne wtedy trzymają wartę przy grobie Pana Jezusa. W czasie mszy rezydencyjnej biorą udział w procesji, 3 Maja oraz 11 Listopada biorą udział we mszy świętej.

Co roku w ostatnią niedzielę czerwca, podczas gdy odbywają się uroczystości patriotyczne upamiętniające bitwę pod Osuchami, strażacy zabezpieczając teren podczas rekonstrukcji bitwy oraz wraz z policją pilnują porządku.

Raz do roku w połowie sierpnia w Kościele parafialnym pw. św. Maksymiliana Kolbe w Osuchach odbywa się strażacka msza odpustowa. Strażaków odwiedzają jednostki z gminy, tj. OSP KSRG Łukowa, OSP Chmielek, OSP Pisklaki oraz Gminna Orkiestra Dęta, do której należy dwóch druhów z tutejszej jednostki oraz jedna kobieta również z Matczyn. Po mszy świętej odbywa się przemarsz przed budynek remizy, gdzie odbywa się poczęstunek.

W nadchodzącym 2017 roku druhowie będą obchodzili dwudziestolecie działalności jednostki. Starają się na tę rocznicę pozyskać średni wóz terenowy z pełnym wyposażeniem ratowniczo-gaśniczym, budowę nowego garażu i przystąpienie jednostki do systemu KSRG oraz pozyskanie sztandaru jednostki.

Zapraszamy na oficjalną stronę OSP Osuchy na Fb: https://www.facebook.com/OSP-Osuchy-557649887732876/

Informacje oraz zdjęcia OSP.

Strażacki.pl

OSP Osuchy to jednostka znajdująca się w małej wsi na Lubelszczyźnie. Wsi znanej z największej bitwy


Sklep pożarniczy Florian

kalendarz zmianowy psp 2020


Galeria

Czytaj również