Kraj
Ćwiczenia "ZIELONKA LNG 2021"

Ćwiczenia "ZIELONKA LNG 2021"

W dniach 21-22 września 2021 roku przeprowadzono ćwiczenia pod kryptonimem „Zielonka LNG 2021”, które miały na celu doskonalenie prowadzenia działań ratowniczych i gaśniczych w sytuacji wystąpienia pożaru rozlewiska gazu LNG, rozszczelnienia instalacji przesyłowej oraz głowicy eksploatacyjnej gazu p Akcje

Następna strona

Czytaj również