Kraj
Odpowiedź na atak żywiołu

Odpowiedź na atak żywiołu

Gwałtowne zmiany pogody i towarzyszące im zdarzenia atmosferyczne, które specjaliści tłumaczą efektem cieplarnianym, powodują, że służby, w tym strażacy muszą pozostawać w ciągłej gotowości do prowadzenia działań ratowniczych. Akcje

Następna strona

Czytaj również