Przysieka Polsk

Paliło się złomowisko w Przysiece Polskiej. Działania trwały ponad 33 godziny

Paliło się złomowisko w Przysiece Polskiej. Działania trwały ponad 33 godziny

W niedzielę 16 sierpnia tuż po północy doszło do pożarze w Przysiece Polskiej gm. Śmigiel w zakładzie zajmującym się recyklingiem odpadów.Na miejsce natychmiast udali się strażacy z KP PSP w Kościanie a także jednostki OSP. Łuna ognia widoczna była z kilku kilometrów.

W czasie rozpoznania ustalono, że na wschodnim skraju placu składowego, w pobliżu torów kolejowych pali się sterta składowanych odpadów. Pożar rozprzestrzeniał się po powierzchni sterty – odpady szarpane - materiały gumowe po segregacji oraz tworzywa sztuczne.

Kierujący Działaniem Ratowniczym prosił o wsparcie kolejnymi zastępami. Teren akcji podzielono na 4 odcinki bojowe i utworzono punkt przyjęcia sił i środków.

Rozpoczęto natarcie bezpośrednie na źródła pożaru. Przyjęto koncepcję działań, polegającą na sukcesywnym wprowadzaniu prądów piany ciężkiej w natarciu, a w obronie prądów wody. W związku z dynamiką pożaru i potencjalnym zagrożeniem na miejsce zadysponowano między innymi dwie cysterny z wodą (OSP Stryków, SA PSP Poznań), cysternę ze środkiem pianotwórczym (JRG Leszno), nośnik z kontenerem Ochrony Dróg Oddechowych oraz ze zbiornikiem środka pianotwórczego( JRG 4 Poznań), SD 32 (JRG Grodzisk Wlkp.). Efekt gaśniczy piany, przerzucanie materiałów, dotarcie do zarzewi ognia w głębi składowiska i ich stłumienie pozwoliło na lokalizację pożaru o godz. 3.16. Następnie rozpoczęto  przewożenie części nadpalonych odpadów na sąsiedni plac, gdzie powtórnie przelewano je wodą. Podczas działań wykorzystano trzy ładowarki właściciela zakładu do przerzucania składowanych materiałów, co umożliwiło strażakom dotarcie od zarzewi ognia wewnątrz sterty. Kolejno sprawdzono pożarzysko i podjęto decyzjęo zakończeniu działań gaśniczych i rozpoczęciu dozorowania pogorzeliska.

Działania trwały ponad 33 godziny i ostatecznie zakończyły się 17 sierpnia o godz. 10.00. Łącznie w akcji brały udział 34 zastępy i 112strażaków. 

Źródło: KP PSP w Kościanie

Strażacki.pl

W niedzielę 16 sierpnia tuż po północy doszło do pożarze w&

Galeria

Czytaj również