Włoszczowa

Uszkodzony gazociąg we Włoszczowie. Ewakuowano blisko 80 osób

Uszkodzony gazociąg we Włoszczowie. Ewakuowano blisko 80 osób

19 listopada 2019 r.  ok godz. 9.00 do stanowiska kierowania komendanta powiatowego PSP we Włoszczowie wpłynęło zgłoszenie o wyczuwalnym zapachu gazu na os. Jana Brożka we Włoszczowie.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono emisję gazu ziemnego z rury gazociągu średniego ciśnienia (DN 63) przebiegającej w poprzek drogi lokalnej (wjazdowej) na os. Brożka we Włoszczowie. Wyciek powstał podczas prowadzenia prac ziemnych koparką - przebudowy sieci kanalizacyjnej. W wyniku uszkodzenia rury gazociągu doszło do uwolnienia chmury gazu ziemnego. Na miejscu znajdowali się pracownicy firmy prowadzącej prace ziemne, którzy powiadomili służby ratownicze. O zdarzeniu niezwłocznie powiadomiono Polską Spółkę Gazownictwa - Oddział w Kielcach oraz PGE Dystrybucja. W bliskiej odległości od miejsca zdarzenia znajdowały się budynki wielorodzinne, droga powiatowa, droga gminna oraz zabudowania mieszkalne jednorodzinne. Działania zastępów JOP polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wstrzymaniu ruchu na drodze powiatowej oraz gminnej, wyznaczeniu strefy zagrożenia, wykonywaniu pomiarów stężenia gazów niebezpiecznych w zabudowie znajdującej się w wyznaczonej strefie. Równocześnie prowadzono ewakuację osób z najbliższych obiektów. Sprawiono 4 kurtyny wodne w pobliżu miejsca emisji gazu. Łącznie z budynku ewakuowano ok. 80 osób. W trakcje prowadzonych działań na miejsce akcji przybyło Pogotowie Gazowe, które zakręciło zawór gazu zamykając jego dopływ do uszkodzonej rury. Pogotowie Energetyczne obecne na miejscu prowadzonych działań odłączyło zasilanie energetyczne w zagrożonym rejonie. Do dyspozycji ewakuowanych sprawiono ogrzewany namiot pneumatyczny. Pracownicy Pogotowia Gazowego przystąpili do naprawy uszkodzonego rurociągu. Na bieżąco monitorowano strefę zagrożenia przy użyciu mierników wielogazowych. Z chwilą stwierdzenia przez KDR braku zagrożenia podjęto decyzję o powrocie ewakuowanych osób do swoich mieszkań. Przywrócono ruch pojazdów na drodze powiatowej i gminnej. W czasie prowadzonych działań Policja wyznaczyła objazdy.

W prawie 3 godzinnej akcji wzięły udział m.in.: 4 samochody ratowniczo–gaśnicze i specjalne z JRG PSP Włoszczowa, 5 samochodów ratowniczo-gaśniczych z jednostek: OSP Wola Wiśniowa, OSP Kurzelów, OSP Czarnca i OSP Krasocin, Policja, Pogotowie Gazowe, Pogotowie Energetyczne. Na miejsce zdarzenia przybyli także przedstawiciele Urzędu Gminy i Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

Źródło:  KP PSP we Włoszczowie

Strażacki.pl

19 listopada 2019 r.  ok godz. 9.00

Galeria

Czytaj również