Kraj
Odznaka Honorowa dla strażaków

Odznaka Honorowa dla strażaków

W zorganizowanej dzisiaj w Ministerstwie Spaw Zagranicznych uroczystości przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej zaangażowani w organizację konwojów humanitarnych do krajów dotkniętych epidemią COVID-19 oraz uczestnicy polskich misji medycznych we Włoszech i USA zostali uhonorowani odznaką Bene M Artykuły

Warszawa
INSARAG - spotkanie robocze

INSARAG - spotkanie robocze

30 września 2020 roku odbyło się spotkanie Grupy Regionalnej Afryka/Europa/Bliski Wschód, której Polska jest członkiem. Spotkanie odbyło się w formie wideokonferencji, w której uczestniczą krajowe punkty kontaktowe do spraw INSARAG (Międzynarodowej Grupy Doradczej ds. Poszukiwania i Ratownictwa ONZ) Artykuły

Następna strona

Czytaj również