Kraj

3,4 mln zł dla opolskich OSP od WFOŚiGW

3,4 mln zł dla opolskich OSP od WFOŚiGW

Ochotnicy z terenu powiatów krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, prudnickiego oraz głubczyckiego spotkali się 1 sierpnia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach. Celem było uroczyste podpisanie umów na dotację w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Po ogłoszeniu konkursowego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach niniejszego Programu  do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wpłynęło 271 wniosków na dotację dla jednostek OSP z terenu województwa opolskiego, na łączną kwotę blisko 5,3 mln zł.

Zaplanowany budżet na realizację ww. Programu wynosił 2 mln zł, przewidujący wsparcie dla ok. 100 jednostek OSP. Jednakże w związku z bardzo dużym zainteresowaniem przedmiotowym dofinansowaniem, Zarząd WFOŚiGW w Opolu podjął decyzję o zwiększeniu puli środków do 3,4 mln zł, co przełożyło się na zakwalifikowanie 174 jednostek OSP.

1 sierpnia 2022 r. rozpoczęto proces podpisywania umów dla OSP z powiatów krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego, prudnickiego oraz głubczyckiego. 

Źródło: KW PSP w Opolu 

Strażacki.pl

Ochotnicy z terenu powiatów krapkowickiego, kędzierzyńsko-

Galeria

Czytaj również