Radostów

Brytyjskie Volvo za rozbitego Stara – wymiana taboru w OSP Radostów

Brytyjskie Volvo za rozbitego Stara – wymiana taboru w OSP Radostów

Ochotnicza Straż Pożarna w Radostowie została powołana w latach powojennych. Nieprzerwanie od kilkudziesięciu lat kolejne pokolenia druhów czuwają nad bezpieczeństwem swojej miejscowości i okolicznych wsi. W ostatnich latach jednostka wzbogaciła się o dużą ilość nowego sprzętu ratowniczego. Pozyskano także nowszy samochód pożarniczy GBA 2,2/27 Volvo FL614, który zastąpił powypadkowego GBM 2,5/8 Star 244. Zapraszam do lektury na temat jednostki.

Radostów to wieś położona w gminie wiejskiej Lubań, w północno-wschodniej części powiatu lubańskiego na terenie województwa dolnośląskiego. Zamieszkała przez około 1000 osób. Wokół miejscowości przeważają obszary rolnicze i tereny leśne. W odległości około dziesięciu kilometrów zlokalizowane jest miasto Lubań, gdzie mieści się Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej. Formacja ochrony przeciwpożarowej powstała w latach powojennych z inicjatywy ówczesnych mieszkańców wsi. Pierwotnie wyposażenie jednostki stanowił podstawowy sprzęt gaśniczy, który był przechowywany w prywatnym budynku gospodarczym u jednego z mieszkańców. Na początku lat 70-tych druhowie otrzymali samochód marki Żuk, który przyczynił się do poprawy zdolności operacyjnej jednostki. W kolejnych latach podział bojowy został wzmocniony przez nowszy egzemplarz Żuka w wersji GLM z motopompą pożarniczą. Ciągłym problemem strażaków był brak własnej remizy. W połowie lat 80-tych władze podjęły decyzje o wybudowaniu nowej strażnicy, która została zlokalizowana w Radostowie Górnym. Obiekt został oddany do użytku w 1987 roku i w niezmienionym kształcie służy do dnia dzisiejszego. Do dyspozycji ochotników są dwa boksy garażowe dla samochodów ciężarowych, świetlica, biuro, zaplecze kuchenne i pomieszczenia socjalne w tym toalety. Niespełna rok później na stan jednostki trafił fabrycznie nowy samochód gaśniczy GBM 2,5/8 Star 244. Był to kolejny ważny krok w podwyższeniu mobilności OSP Radostów. Pojazd był wyposażony zbiornik z wodą co pozwalało na podejmowanie samodzielnych działań przy pożarach. Star służył do maja 2018 roku, kiedy to uczestniczył w wypadku drogowym. Z uwagi na powstałe uszkodzenia wykluczono dalszą możliwość używania wozu i został on wycofany z podziału bojowego, po czym trafił na złom.

Po intensywnych staraniach ze strony zarządu OSP pozyskano nowszy średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Volvo FL614. Został zakupiony od Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadach Dolnych (pow. jaworski) i wprowadzony do podziału bojowego. Po blisko półrocznej przerwie strażacy z Radostowa ponownie mogą wyjeżdżać do działań i nieść pomocy potrzebującym. Jednostka skupia 36 członków w tym 16 druhów, którzy posiadają uprawnienia do uczestnictwa w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Ochotnicy odnotowują rocznie około 30 interwencji. Do największych zdarzeń w ostatnich latach należy zaliczyć pożar zakładów produkcyjnych IMKA w Lubaniu (2012 rok), powodzie na terenie powiatu lubańskiego oraz tegoroczny pożaru Wielkiego Lasu Lubańskiego. Poza działalnością operacyjną strażacy aktywnie uczestniczą w zawodach sportowo-pożarniczych, gdzie zajmują czołowe miejsca. Druhowie udzielają się także przy uroczystościach państwowych i kościelnych oraz przy zabezpieczeniach różnego rodzaju imprez i wydarzeń.

Każdego roku przy wsparciu samorządu gminnego, lokalnych partnerów i dotacji resortowych kupowany jest nowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Dotychczas udało się zakupić m.in.: agregat prądotwórczy, defibrylator AED, detektor wielogazowy, pilarkę tarczową do betonu i stali czy zestaw do ratownictwa medycznego PSP R1. Głównym celem druhów jest pozyskanie zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego, co umożliwi wejście jednostki do struktur Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W planach jest także zakup samochodu gaśniczego z napędem terenowym i remont zewnętrznej elewacji na budynku remizy. Będzie to końcowy etap remontu strażnicy, który był realizowany w ostatnich latach przez samych ochotników. Strażacy stale podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. Pod koniec 2019 roku z własnej inicjatywy zorganizowano ćwiczenia gminne na obiekcie miejscowego kościoła.

477[D]30 GBA 2,2/27 Volvo FL614 / Emergency One – OSP Radostów

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Volvo FL614 wyprodukowany w 1996 roku. Zabudowa została wykonana przez Emergency One. Pierwotnie wóz służył strażakom z hrabstwa West York Shire w Wielkiej Brytanii. W 2011 roku trafił do Polski, gdzie został przystosowany do krajowych przepisów ruchu drogowego. Zasilił szeregi OSP KSRG Sady Dolne (pow. jaworski). W 2018 roku został sprzedany do Ochotniczej Straży Pożarnej w Radostowie (pow. lubański), gdzie zastąpił GBM 2,5/8 Star 244 który uległ wypadkowi. Pojazd posiada zbiornik wody o pojemności 2200 litrów i autopompę o wydajności 2700 l/min. Ciekawym elementem wyposażenia jest przenośna drabina strażacka o długości 14 metrów, która często znajduje się w brytyjskich samochodach pożarniczych. Ponadto wóz posiada podstawowy sprzęt ratowniczo-gaśniczy, pneumatyczny maszt oświetleniowy i dwie linie szybkiego natarcia, każda o długości 80 metrów.

Wyposażenie:

 • agregat prądotwórczy Honda EA3000
 • aparaty ochrony dróg oddechowych [szt.4]
 • armatura pożarnicza
 • defibrylator AED
 • detektor wielogazowy Drager
 • drabina pożarnicza o długości 14 metrów
 • motopompa pływająca NIAGARA
 • motopompa szlamowa WT30X
 • pilarka łańcuchowa do drzewa, pilarka tarczowa do betonu i stali
 • podręczny sprzęt burzący
 • sprzęt łącznościowy i oświetleniowy
 • wyposażenie do zabezpieczania miejsca zdarzenia
 • zestaw do ratownictwa medycznego PSP R1
 • zestaw do pożarów sadz w przewodach kominowych 

Tekst i zdjęcia: Kamil Czereba

Strażacki.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Radostowie została powołana w latach powojen

Galeria

Czytaj również