Olsztyn

CHABER 2019 - Warsztaty Ratownicze

CHABER 2019 - Warsztaty Ratownicze

3 i 4 kwietnia 2019 roku wojewódzki koordynator ratownictwa technicznego wraz z Ośrodkiem Szkolenia komendy wojewódzkiej PSP w Olsztynie zorganizował warsztaty z zakresu ratownictwa technicznego oraz działań poszukiwawczo ratowniczych. Wszystko to odbywało się pod kryptonimem CHABER 2019.

Pierwszego dnia (3 kwietnia) odbyły się zajęcia teoretyczne, które przygotowywały ratowników do prowadzenia działań ratowniczych w obiektach budowlanych, które są zagrożone zawaleniem się. Uczestnicy szkolenia wymieniali się doświadczeniami, które zdobyli podczas prawdziwych działań, ćwiczeń i szkoleń.

Druga część szkolenia odbyła się  4 kwietnia. Cżęść praktyczna zrealizowana została w budynku przeznaczonym do wyburzenia w Olsztynie przy ulicy Płoskiego 2. Scenariusz ćwiczeń zakładał, że w budynku doszło do wybuchu gazu. Z powodu wybuchu naruszona została konstrukcja budynku. Wybuch doprowadził do odcięcia i zablokowania drzwi, okien, które uniemożliwiały wejście do obiektu. Ratownicy otrzymali informację, że na terenie obiektu mogą przebywać jedna lub dwie osoby. Jedynym możliwym miejscem dotarcia do wnętrza budynku było okno znajdujące się na poddaszu budynku. Aby dotrzeć do poszkodowanej osoby konieczne było przebicie ścian oraz stropów wewnątrz budynku.

Celem warsztatów było doskonalenie wiedzy teoretycznej i praktycznej członków grup specjalistycznych przez wspólne ćwiczenia, wymianę doświadczeń, technik ratowniczych w ramach współdziałania SGRT Żurat i SGPR Nidzica. Udział w warsztatach brała następującej liczby członków grup specjalistycznych:

  • z JRG w Nidzicy 18 strażaków (w tym d-cy SGPR),
  • z JRG 1 w Olsztynie  12 strażaków (w tym z-ca d-cy SGRT),
  • z JRG w Ostródzie 9 strażaków (w tym d-ca SGRT). 

W wydarzeniu udział wzięli również zaproszeni goście z Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych (Nowy Sącz) z SA PSP w Krakowie, SGSP w Warszawie, Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Grupy Ratowniczej PCK Olsztyn, OSP Klebark Wielki (wykorzystującej psy w poszukiwaniach), Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyn i powiatu olsztyńskiego. Trzeci ostatni dzień warsztatów odbędzie się 11 kwietnia 2019 roku na tym samym obiekcie. Na potrzeby trzeciego dnia ćwiczeń budynek zostanie zburzony tak by można było przećwiczyć inne metody oraz inny sprzęt do poszukiwań osób znajdujących się w gruzowisku.

Źródło/foto: KP PSP w Olsztynie

Strażacki.pl

3 i 4 kwietnia 2019 roku wojewódzki koordynat


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Galeria

Czytaj również