Częstochowa

CS PSP w Częstochowie: Szkolna jednostka ratowniczo-gaśnicza w liczbach. Statystyka wyjazdowa 2020

CS PSP w Częstochowie: Szkolna jednostka ratowniczo-gaśnicza w liczbach. Statystyka wyjazdowa 2020

W 2020 r. strażacy z Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie wyjeżdżali do działań ratowniczych 1786 razy.

W liczbie 1786 interwencji w 2020 r. mieści się:

  • 282 wyjazdów do pożarów,
  • 1387 razy usuwano miejscowe zagrożenia – w tym m.in.:
    640 – wyjazdów na przyszpitalne izby przyjęć,
    45 – zdarzenia związane z osobami na kwarantannie,
  • odnotowano również 117 alarmów fałszywych,
  • 355 – wyjazdów gospodarczych w tym 29 – związanych z obsługą izb przyjęć (do momentu wprowadzenia kontroli szpitali jako miejscowe zagrożenia).

Ilość występowania niebezpiecznych zdarzeń, wymagających interwencji Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej (JOP) w poszczególnych miesiącach, jest wypadkową wielu czynników. Częstą przyczyną wypadków i pożarów jest czynnik ludzki – „człowiek jako najsłabsze ogniwo”.

Warunki atmosferyczne (niska wilgotność powietrza, mała amplituda opadów atmosferycznych, wysokie temperatury dobowe w dłuższym okresie czasu) jak również nagłe zjawiska pogodowe podnoszą zagrożenie wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi, mienia i zwierząt.

01 s

Źródło: CS PSP w Częstochowie 

Strażacki.pl

W 2020 r. strażacy z Szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Centralnej S

Czytaj również