Poznań

Ćwiczenia z zakresu przepompowania i przetłaczania wody na dalekie odległości w Poznaniu

Ćwiczenia z zakresu przepompowania i przetłaczania wody na dalekie odległości w Poznaniu

W Poznaniu 8 maja zgodnie z miesięcznym planem szkolenia zostały przeprowadzone na placu Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 8 ćwiczenia z zakresu przepompowania i przetłaczania wody na dalekie odległości. Zadaniem II-giej zmiany służbowej było sprawdzenie pomp pożarniczych znajdujących się na wyposażeniu przyczepy gaśniczej do zaopatrzenia wodnego. W pierwszej fazie ćwiczeń omówione zostały założenia taktyczne do wykonania oraz zasady BHP.

Założenie praktyczne zakładało podanie wody na odległość 500 metrów przy użyciu motopompy Rosenbauer Fox 1600 dm3/min oraz motopompy pływającej Mamut 2400 dm3/min. Z uwagi na liczne ograniczenia terenu ćwiczebnego linia wężowa posiadała sporo załamań, które oczywiście wzięto pod uwagę podczas obliczenia osiąganych wyników. Najważniejszymi celami przeprowadzonych ćwiczeń było:

  • organizacja i budowa punktu czerpania wody
  • budowa zasilającej linii wężowej
  • "buforowanie" wody na ewentualnym miejscu pożaru
  • sprawdzenie przepływu wody przez węże tłoczne
  • organizacja wody w natarciu
  • prowadzenie łączności radiowej na miejscu akcji.

Przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły na utrwaleniewiedzy i umiejętności z zakresu korzystania ze sprzętu do przetłaczania wody na duże odległości.

Źródło: KM PSP w Poznaniu 

Strażacki.pl

W Poznaniu 8 maja zgodnie z miesięcznym plane


Sklep pożarniczy Florian

maseczki dla strażaków


Galeria

Czytaj również