Kraj

Dodatki funkcyjne dla PSP – będzie korekta. Co się zmieni?

Dodatki funkcyjne dla PSP – będzie korekta. Co się zmieni?

Dodatki funkcyjne dla PSP funkcjonują od października ubiegłego roku.

Jak informuje MSWiA obecne regulacje wymagają wprowadzenia zmian.

Zmiany dotyczyć mają m.in. Komendanta Głównego PSP, zastępcy Komendanta Głównego PSP, Komendanta Wojewódzkiego PSP i jego zastępcy oraz Komendanta Powiatowego (miejskiego).

Nowe regulacje mają być wprowadzane ze względu na: „konieczność dostosowania uprawnienia funkcjonariuszy szczebla kierowniczego Państwowej Straży Pożarnej do określonej wysokości dodatku funkcyjnego”.

Jak informuje portal Infosecurity24.pl zmiany wprowadzane mają być na wzór rozwiązania, które funkcjonuje w Policji. Dodatek funkcyjny policjantowi przyznaje się w trzech kategoriach.


Nie może on przekraczać miesięcznie wartości procentowych uposażenia określonych w trzech kategoriach. Pierwsza (do 80 proc.) dotyczy policjantów na stanowiskach komendantów oraz ich zastępców, dowódcy CPKP "BOA" i jego zastępców, dyrektorów biur (równorzędnych komórek organizacyjnych) Komendy Głównej Policji oraz ich zastępców, dyrektorów instytutów badawczych oraz ich zastępców, komendanta-rektora, zastępcy komendanta-prorektora, kanclerza Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, a także głównego księgowego budżetu. Kategoria II (do 70 proc.) to pozostali funkcjonariusze na stanowiskach kierowniczych oraz ich zastępcy. Ostania III kategoria (do 60 proc.) obejmuje mundurowych na stanowiskach samodzielnych.


- czytamy na Infosecurity24.pl

Jak to wygląda w PSP?

W Państwowej Straży Pożarnej nie występuje zróżnicowanie sposobu ustalania wysokości dodatku funkcyjnego, ponieważ przyznaje się go w miesięcznej stawce kwotowej wysokości do 70 proc. sumy otrzymywanego uposażenia zasadniczego i dodatku za stopień.

Resort spraw wewnętrznych postanowił zatem – wzorem Policji – także do PSP wprowadzić trzy kategorie dodatków funkcyjnych, w wysokości uzależnionej od rangi zajmowanego stanowiska.

Źródło: Infosecurity.pl
Z
djęcie ilustracyjne

Strażacki.pl

Czytaj również