Kraj

Dofinansowanie dla OSP, które dowiezie na szczepienie - wideokonferencja PSP na Mazowszu

Dofinansowanie dla OSP, które dowiezie na szczepienie - wideokonferencja PSP na Mazowszu

12 stycznia 2021 roku miała miejsce wideokonferencja st. bryg. Jarosława Nowosielskiego mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z kadrą kierowniczą PSP województwa mazowieckiego.

Spotkanie miało na celu omówienie wsparcia Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych.

Podczas spotkania poruszono kwestię udzielenia pomocy władzom samorządowym przez organizację dowozu osób powyżej 70. Roku życia (zgodnie z harmonogramem Narodowego Programu Szczepień), które dobrowolnie zgłoszą się na szczepienie, ale nie będą miały możliwości dojazdu do punktu szczepień. Jednostki OSP, które włączą się w akcję dowozu seniorów do punktów szczepień, otrzymają dofinansowanie ze środków Komendy Głównej PSP oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wsparcie władz samorządowych realizowane jest w ramach uzgodnień pomiędzy prezesem ZG ZOSP RP, komendantem głównym PSP i szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którzy podpisali w tej sprawie list intencyjny w dniu 18 grudnia 2020 roku.

Komendy powiatowe i miejskie PSP, przy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, włączą się w akcję informacyjną skierowaną do seniorów dotyczącą szczepień przeciwko COVID-19 oraz  możliwości zorganizowania transportu do punktu szczepień.

W najbliższych dniach zostaną zorganizowane spotkania komendantów powiatowych i miejskich PSP z przedstawicielami władz samorządowych w celu koordynacji wsparcia Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 na terenie  poszczególnych powiatów i gmin.

Podczas spotkania omówiono również planowaną akcję szczepień przeciwko COVID-19 dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej oraz druhów ochotniczych straży pożarnych. Szczepienia są dobrowolne i poddawani nim będą funkcjonariusze PSP, pracownicy cywilni PSP oraz druhowie ochotniczych straży pożarnych. W strukturach PSP w pierwszej kolejności szczepieniom poddawani mają być strażacy biorący bezpośrednio udział w działaniach ratowniczych. Ta sama zasada dotyczy druhów OSP. Szczepienia będą odbywały się zgodnie z harmonogramem Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19.

Źródło: KW PSP w Warszawie 

Strażacki.pl

12 stycznia 2021 roku miała miejsce wideokonferencja st. bryg. Jarosława

Czytaj również