Rzeszów

Doposażenie SGRW „Rzeszów-1” w system łączności do współpracy ze statkami powietrznymi

Doposażenie SGRW „Rzeszów-1” w system łączności do współpracy ze statkami powietrznymi

W skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Rzeszów-1” wchodzą ratownicy wysokościowi posiadający uprawnienia do współpracy ze statkami powietrznymi – ratownicy śmigłowcowi KSRG oraz ratownicy śmigłowcowi KSRG - operatorzy. Podczas działań z użyciem śmigłowca bardzo ważną rolę odgrywa łączność pomiędzy pilotem, a operatorem i ratownikiem śmigłowcowym.

Zakupione dwa komplety hełmów lotniczych umożliwiają prowadzenie skutecznej łączności radiowej pomiędzy zespołem zadaniowym wykonującym działanie ratownicze z wykorzystaniem śmigłowca, a ponadto tworzą ochronę głowy oraz oczu dla ratowników.

System łączności został przetestowany na śmigłowcach pełniących służbę w Straży Granicznej oraz Policji tj. EC 135 P3H, W-3 „Sokół”, S70i Black Hawk. System przyczyni się do podniesienia skuteczności działań ratowniczych oraz podniesie bezpieczeństwo samych ratowników śmigłowcowych.

Wykorzystywany będzie podczas działań ratowniczych m.in. do ewakuacji osób w trakcie powodzi jak również doskonalenia ratowników podczas wspólnych ćwiczeń zgrywających z innymi służbami.

Zakup zestawów łączności został sfinansowany ze środków budżetu państwa.

Źródło: KM PSP w Rzeszowie

Strażacki.pl

W skład Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego „Rzeszó

Galeria

Czytaj również