Kraj

Dostawa 17 lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych

Dostawa 17 lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych

W związku z realizacją przez Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie zadania pod nazwą „Dostawa 17 sztuk lekkich samochodów rozpoznawczo-ratowniczych z napędem terenowym” 29 czerwca 2021 roku przeprowadzone zostały procedury odbiorów techniczno-jakościowych oraz faktycznych ośmiu pojazdów ratowniczych.

W pracach komisji odbiorowych uczestniczył przedstawiciel Komendy Głównej PSP, Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie oraz osoby wyznaczone przez poszczególnych Odbiorców pojazdów. 

  • Dostawa 10 sztuk lekkich samochodów rozpoznawczo – ratowniczych  napędem terenowym dla grup chemicznych – wartość całkowita
    2 981 520,00 zł (cena jednostkowa pojazdu – 298 152,00 zł).
  • Dostawa 4 sztuk lekkich samochodów rozpoznawczo – ratowniczych z napędem terenowym dla grup chemicznych – wartość całkowita   2 458 524,00 zł (cena jednostkowa pojazdu – 614 631,00 zł).
  • Dostawa 3 sztuk lekkich samochodów rozpoznawczo – ratowniczych  napędem terenowym dla grup wysokościowych – wartość całkowita 1 303 308,00 zł (cena jednostkowa pojazdu – 434 436,00 zł).

Całkowita wartość umów wyniosła 6 743 352,00 zł.

Źródło: KW PSP w Warszawie 

Strażacki.pl

W związku z realizacją przez Komendę Wojewódzką PSP w Warszawie zadani

Galeria

Czytaj również